🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Piry-hártya
következő 🡲

Piry-hártya, 15. sz. vége: ferences kolostorban másolt magyar nyelvű kézirat két levélnyi töredéke. - Egy Krisztus kínszenvedéséről és haláláról szóló dialógus részletét tartalmazza, a →Máriabesnyői töredék feltehetően ugyanezen dialógus, ill. kódex egy másik töredéke. 1843: Érsekújváron a szemétből került Piry Cirjék ferences tanárhoz, aki 1850: az MTA-nak adományozta. Jelzete K 36. - Kiadása: ~. Kiad. Katona Lajos. Bp., 1908. (Nyelvemléktár 15.) M.E.

ItK 1927:62. (Timár Kálmán: Magyar-kódexcsaládok)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.