🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petri András-énekeskönyv
következő 🡲

Petri András-énekeskönyv, 1630-31, 1663-68: kéziratos gyűjtemény. - Mai állapotában csonka, így is a legjelentősebb a 17. sz-ból. 31 lat., 211 m. énekszövegét Petri András csíkszentkirályi, később Réti János kisasszonyfai (Vas vm.) iskolamester jegyezte föl. A régi kat. hagyományon kívül forrásai lehettek még 16-17. sz. prot. énekeskv-ek, ill. kz-ok. Máshonnan nem ismert v. korábbi gyűjt-ben nem található eredeti és lat-ból ford. énekeket is tartalmaz. P.G.

EPhK 1893:91. (Erdélyi Pál: Adalékok a régi m. irodtört-hez. Kéziratos emlékek a 16/17. sz. költ-éhez; uaz: M. Kvszle 1899:244.) - RMKT XVII/7; 15/A:556. (az énekek kritikai kiadása); 15/B:7.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.