🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Peer-kódex
következő 🡲

Peer-kódex, 1526: 298 levél terjedelmű magyar nyelvű imádságoskönyv. - Csepeli Simon világi úr számára a vázsonyi pálos vagy valamelyik prem. kolostorban állították össze. Kora népszerű imádságai közül nyíl, döghalál és láz ellen óvó imákat, valamint Szt Elek és Remete Szt Pál legendáját és több elmélkedést tartalmaz. Kiemelkedő szövegei a →Szent László-ének latinul és magyarul, →Vásárhelyi András Mária-éneke és →Apáti Ferenc Cantilénája. A pozsonyi klarisszák feloszlatása után került →Peer Jakab tulajdonába, tőle vásárolta meg →Jankovich Miklós, akitől 1836: jutott a Nemz. Múz. birtokába. Jelzete az OSZK-ban MNy. 12. Eredetileg hozzá tartozott egy kalendárium néhány imádsággal, amit 2001: az OSZK-ban MNy. 13. jelzeten külön őriznek. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 2.) M.E.

ItK 1895:257. (Horváth Cyrill: Világiak régi magyar imádságos kv-ei)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.