🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pax Romana, Nemzetközi Katolikus Értelmiségi és Kulturális Mozgalom
következő 🡲

Pax Romana, Nemzetközi Katolikus Értelmiségi és Kulturális Mozgalom (ang. Pax Romana, International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs, ICMICA, fr. Pax Romana, Mouvement international des intellectuels catholique, MIIC, ném. Pax Romana, Internationale Bewegung der Katolischen Akademiker, IBKA): Székhelye: Fribourg, Svájc. Az 1921-től működő kat. egyetemi szervezet (Pax Romana, International Secretariat for National Catholic University Federations) 20. világkongresszusán, 1946: Fribourg-ban (Svájc) határozat született a mozg. több ágra válásáról és működési területének kiszélesítéséről. Az újjászervezett Pax Romana mozgalmon belül az 1947: Rómában létrejött ~ a felnőtt-értelmiségi ágat képviseli, míg ifj. társszervezete, a →Pax Romana, Katolikus (Főiskolai) Diákok Nemzetközi Mozgalma megmaradt az egyetemisták és főiskolások mozgalmának. A Pax Romana mozgalom 1946. évi fribourg-i kongresszusán Centre international de documentation et d'information (CIDI) néven megalakított információs központjából alakult ki 1954: más nemzeti diákszervezetek bevonásával az →Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetsége, a nemcsak egyetemistákat, hanem az egész diákifjúságot átfogó nemzetk. szervezet. A ~ egyes műveltségi területeken részben önállóan tevékenykedő szakmai titkárságokat hozott létre: →Keresztény Művészek Nemzetközi Titkársága, →Katolikus Mérnökök, Agrármérnökök és Ipari Vezetők Nemzetközi Titkársága, →Katolikus Középiskolai Tanárok Nemzetközi Titkársága és Tudományos Ügyek Nemzetközi Titkársága. A Pax Romana titkárságaiként jöttek létre, majd önálló társszervezeteivé váltak a →Katolikus Orvosi Egyesületek Nemzetközi Szövetsége, →Katolikus Gyógyszerészek Nemzetközi Szövetsége, →Katolikus Jogászok Nemzetközi Mozgalma. A ~nak regionális központjai vannak Afrikában (Tanzánia), Ázsiában (Fülöp-szk.), Latin-Amerikában (Ecuador), Eu-ban (Holl.). Az ENSZ-hez delegált irodája New Yorkban, az UNESCO-hoz delegált irodája Párizsban működik, mindkettő az egyetemista szervezettel közösen. Szerteágazó nemzetk. kapcsolatokkal rendelkezik. Kapcsolatban áll az →Egyesült Nemzetek Szervezete rész-szervezeteivel (ECOSOC, UNESCO, UNHCR, CONGO) és az →Európa Tanáccsal. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának, a →Nemzetközi Katolikus UNESCO-Központnak, a Nemzetközi Vöröskeresztnek és számos más humanitárius, emberjogi, családvédelmi szervezetnek. A ~ célja, hogy nemzetk. szinten előmozdítsa a kat. értelmiségiek szerepvállalását a kulturális, tud., gazd., pol. és társad. életben; támogassa az Egyh. apostoli tevékenységét, tudatosítva és továbbfejlesztve tagjaiban az emberi és ker. felelősséget; kapcsolatot biztosítson a ker. értelmiségi körök és a ker. egyetemi diákság között; ökumenikus szellemben ker. megoldásokat keressen a mai élet kérdéseire; elősegítse a szorosabb nemzetk. kapcsolatok alakulását a különböző kultúrák között. Szem-okat, tanulm. összejöveteleket szervez és kiadványokat jelentet meg. Közleménye negyedévente: Pax Romana - ICMICA News, és évente 2x: Convergence. - Tagsága 2000: nemz. szervezetek 57, és egyéni, tb., ill. levelező tagok 82 országból. M. tagszervezetét emigránsok alakították Ny-Eu-ban, →Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom néven. A szervezet 1991: részben Mo-ra tette át tevékenységét, ahol Magyar Pax Romana Fórum, 2000-: →Magyar Pax Romana Katolikus Értelmiségi Mozgalom néven működik. N.D.

LThK VIII:239. - NCE XI:35; XIV:1075. - EUNIA 1985:124. - YIO 1989:I:FB3085; 1991:I:FB3085; 1993:I:1293; 1996:I:1323. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:373. (Feketekuty László: A magyar ker. munkások külf. képviseletéről) - EWY 1992:I:258; 1996:I:269. - Mérleg 1998:2. sz. - M. Nemzet 2000. I. 25.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.