🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pax Romana, Katolikus (Főiskolai) Diákok Nemzetközi Mozgalma
következő 🡲

Pax Romana, Katolikus (Főiskolai) Diákok Nemzetközi Mozgalma (ang. Pax Romana, International Movement of Catholic Students, IMCS; fr. Pax Romana, Mouvement international des étudiants catholiques, MIEC): Fribourg-ban (Svájc) 1921: alapították Pax Romana, International Secretariat for National Catholic University Federations, 'Pax Romana, Katolikus Nemzeti Egyetemi Szövetségek Nemzetközi Titkársága' néven. Alapítótagja a M. Kat. Diákszöv. is. - 1947: Rómában 2 autonóm, társult szervezetre vált szét. Létrejött a →Pax Romana, Nemzetközi Katolikus Értelmiségi és Kulturális Mozgalom, amely felnőtt értelmiségiek mozgalmaként működik, míg a ~ megmaradt az egyetemisták-főiskolások szervezetének. 1946: Fribourg-ban létrehozták a Pax Romana információs központját, Centre international de documentation et d'information néven. E közp-ból nőtt ki 1954: más nemzeti diákszövetségek bevonásával az →Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetsége, amelynek működése nemcsak az egyetemistákra, hanem a diákifjúság más csoportjaira is kiterjed. Székhelye 1994: Párizs (Fro.). - Mindszenty bíb. sürgetésére 1947: a Ny-i emigrációban újraalakult a M. Kat. Diákok Szöv-e, mely később Kat. M. Egyetemi Mozgalom, végül Kat. M. Értelmiségi Mozgalom néven működött. Megfigyelő, 1964: hivatalos tagja a nemzetk. Pax Románának. - A ~ célja, hogy tudatosítsa főisk-s tagjaiban az emberi és ker. felelősséget; elősegítse ker. szellemű, jól képzett vezetőegyéniségek kinevelődését; a fiatalságot mozgósítsa az igazságosabb társad. kialakításáért folyó tevékenységre; elősegítse a világ főiskolás diákjai közötti szorosabb kapcsolatokat, és összeköttetést biztosítson a különböző kat. diákszervezetek és mozg-ak között; tanúságot tegyen a ker. értékekről a szellemi, kulturális és társad. életben. - Nemzetk., regionális és helyi tanulm. heteket, találkozókat, tematikus szemináriumokat szervez, elsősorban az egy. élettel, az evangelizációval, a hátrányos helyzetű rétegek problémáival kapcsolatosan. Rendezvényei esetenként közösek a Pax Romana más szervezeteivel. Az IYCS/JECI szervezettel közösen létrehozott →Ifjú Katolikus Diákok Nemzetközi Szövetségének és a Katolikus Diákok Nemzetközi Mozgalmának Európai Koordinációja egyetemisták és középiskolások számára az eu. egység szellemében szervez összejöveteleket. - Tagsága 1994: nemzeti diákszervezetek 86 országban, köztük Mo-on. - Közleménye: IMCS Newsletter 'Haban', az IYCS szervezettel közös kiadásban; negyedévente: Convergence az ICMICR szervezettel közösen. N.D.

LThK VIII:239, 1120. - NCE XIV:1075. - EUNIA 1985:124. - EWY 1992:258; 1996:269. - YIO 1993:344, 1293; 1996:1324.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.