🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pacem in terris
következő 🡲

Pacem in terris, 1963. ápr. 11.: XXIII. János pápa szociális enciklikája két évvel a →Mater et Magistra enciklika után, témája a →béke és az →emberi jogok. - A nemzetközi pol. helyzet (a kubai válság, a „berlini fal” építése, vh. veszélye) és a zsinattal elkezdődött új légkör (a jóakaratú emberekkel folytatandó párbeszéd) is ösztönözte a pápát a körlevél kiadására. Alcíme: „Az igazságon, igazságosságon, szereteten és szabadságon felépítendő békéről a nemzetek között”. Tartalma: Az emberi jogok és kötelességek (I); Az állam tekintélye és feladatai (II); A nemzetközi kapcsolatok és a béke kérdése (III); Az ENSZ feladata (IV); Részvétel a közéletben, az együttműködés kérdése és a béke feltételei (V). - Fontos pontok az együttműködésről szóló részben: A pápa megkülönbözteti a tévedést a tévedőtől (158.), valamint a merev bölcseleti tévtanokat a gyakorlatban tapasztalható, változó társadalmi mozgalmaktól (159-160.). Ez a megkülönböztetés lehetővé tette a párbeszédet és bizonyos együttműködést a nem hívő jóakaratú emberekkel, marxistákkal is. (E megkülönböztetésre majd visszautal az →Octogesima adveniens 30. pontja is.) - A ~ lényegi tanítása: csakis az ENSZ által is (1948-ban) deklarált alapvető emberi jogok tiszteletben tartásával lehet biztosítani a békét. Szövege: AAS LV(1963); m-ul: ~. Bp., 1963. (ford. Kosztolányi István) - Az Egyh. szociális tanítása. Bp., 1994:161. Sz.F.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.