🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pál, VI.
következő 🡲

Pál, VI., Giovanni Battista Montini (Concesio, Olo., 1897. szept. 26.-Castel Gandolfo, 1978. aug. 6.): XXIII. János p. utódaként 1963. VI. 21-1978. VIII. 6: pápa. - A teol-t Bresciában végezte, 1920. V. 29: pappá szent. Milánóban jogi dr., 1921: teol. dr., majd Rómában az Accademia dei Nobili Ecclesiasticin tanult tovább. 1922: a p. államtitkárságon, 1923: a varsói nunciatúrán dolg. 1924-33: az ol. egyetemisták szöv-ének elnöke, 1931: a Nemesi Akad. diplomatört. tanára. 1937: Eugenio Pacelli államtitkár (a későbbi XII. Pius p.) titkára, 1944: az államtitkárságon az Egyh. belső ügyei részlegének vez-je. 1952: h. államtitkár. - 1954. XI. 1: Milánó érs-e, XII. 12: pp-ké szent. 1958. XII. 5: bíb., 1962: meglátogatta az afrikai missziókat. XXIII. János p. barátja, szándékainak jó ismerője és megvalósítója volt. 1963. VI. 21: megválasztották p-vá. - P-ként 1963. IX. 29: folytatta, 1965. XII. 8: bezárta a II. →Vatikáni Zsinatot. - Sztté avatta 1964. X. 18: Lwanga Károlyt és társait, 1967. X. 29: Romançon Benilde-ot, 1969. VI. 22: Billiart Júliát, 1970. I. 25: Torres Acosta Mária Desolatát, V. 3: Murialdo Lénárdot, V. 10: Couderc Terézt, V. 31: Avilai Jánost, VI. 21: Tavelic Miklóst, X. 25: Mayne Kutbertot és társait, 1974. I. 27: Jornet Ibars Terézt, 1975. V. 25: a Fogantatásról nev. Ker. Jánost, Lopez Vicuña Mária Vincenciát, IX. 14: Bayley Anna Erzsébetet, IX. 28: Macias Jánost, X. 12: Plunkett Olivért, X. 26: De Jacobis Jusztint, 1976. X. 3: Silva Menesesi Beatricét, X. 17: Ogilvie Jánost, 1977. I. 23: Porras Rafaéla Máriát, VI. 19: Neumann Nep. Jánost, X. 9: Makhlouf Sarbelust. - ~ erősítette meg 1963. VII. 28: Szegedi Joachim g.k. kőrösi pp-öt, 1964: Winkler József cpp-öt, Hamvas Endre kalocsai érs-et, IX. 15: Bánk József, X. 28: Cserháti József, Ijjas József és Brezanóczy Pál cpp-öt, 1969. I. 3: Kisberk Imre székesfehérvári adm-t, I. 10: Bánk József váci pp-öt, Vajda József cpp-öt, Cserháti József pécsi pp-öt, Udvardy József cpp-öt és Kacziba József győri adm-t, I. 23: Brezanóczy Pál egri érs-et és Zemplén György cpp-öt, II. 18: Ijjas József kalocsai érs-et, 1971. IX. 28: Kisberk Imre esztergomi adm-t, XII. 23: Jakab Antal cpp-öt, 1972. II. 8: Endrey Mihály pécsi spp-öt, II. 8: Lékai László, Kádár László, Klempa Károly és Fábián Árpád, II. 13: Jung Tamás cpp-öt, 1974. II. 2: Kádár László veszprémi adm-t, Lékai László esztergomi adm-t, Bánk József egri érs-et és Kisberk Imre székesfehérvári, 1975. I. 7: Udvardy József csanádi, Fábián Árpád szombathelyi pp-öt, Pataky Kornél és Kovács Endre cpp-öt, I. 10: Keresztes Szilárd g.k. cpp-öt, Timkó Imre g.k. hajdúdorogi pp-öt, Endrey Mihály váci és Kádár László veszprémi pp-öt, II. 6: Pálos Iván, VII. 20: Kada Lajos cpp-öt, 1976. II. 10: Lékai László esztergomi érs-et, IV. 2: Tóth László cpp-öt és Pataky Kornél győri pp-öt, V. 24: Lékai László bíb-t, 1978. III. 2: Kádár László egri érs-et és Bánk József váci pp-öt, IV. 5: Rosta Ferenc és Paskai László cpp-öt. - Enciklikái: 1964: →Ecclesiam suam, 1965: Mense maio, Mysterium fidei, 1966: Christi Matri, 1967: →Populorum progressio, Sacerdotalis caelibatus, 1968: →Humanae vitae, 1971: Octogesima adveniens. Apostoli levelek: 1971: Apostolica testificatio, 1974: Marialis cultus, Paterna cum benevolentia, 1975: Gaudete in Domino, →Evangelii nuntiandi. - Utóda 1978. VIII. 26: I. János Pál. T.J.

Három p. (Összeáll. és bev. Benkő Antal) Ford. Kardos Klára, Jálics Kálmánné. Eisenstadt, 1979. - Kat. Szle 1963:161. (In nomine Domini), 164. (A p. üzenete a m. kat-okhoz), 165. (Cs. Szabó László: A koronázás); 1964:177. (Az Egyh. dialógusa), 257. (Krisztus követségében. A p. indiai útján tartott beszédeiből); 1965:289. (Uram, tégy békességed eszközévé... Az ENSZ-ben tartott beszéd m. ford.); 1967:97. (Wöllner Ferenc: „Populorum Progressio”. A társad. fejlődés enc-ja.); 1968:4. (A p. imája a békéért), 193. (A p. hitvallása), 261. (Szabó Ferenc: A p. körlev. a születésszabályozásról); 1970:193. (A kat. Egyh. szeretett m. fiainak); 1975:1. (A p. búcsúja Mindszenty bíb-tól); 1977:245. (Szabó Ferenc: ~ p. 80 é.); 1978:193. (A két p. halála) - Vigilia 1963:385. (Szigeti Endre: ~ p.), 749. (Radó Polikárp: ~ a lit. megújhodásról); 1964:105. (Sinkó Ferenc: A p. sztföldi zarándoklata), 1965:321. (Mihelics Vid: ~ p. béke enc-ja), 553. (Sinkó Ferenc: Hogyan él és dolgozik ~ p.?); 1966:1. (Gál Ferenc: ~ p. körlevele az Oltárisztségről), 691. (Mihelics Vid: ~ p. újabb lépése a béke érdekében); 1967:337. (Szigeti Endre: Hogyan szül. meg a Populorum progressio enc.?), 561. (M/ihelics/ V/id): Enc. a papi nőtlenségről, dekrétum a diakonátusról), 622. (Uő: ~ és Athenagorász újabb találkozója); 1968:145. (Mihelics Vid: A „Populorum Progressio” körlevél jelentősége), 721. (~ p. „Humanae Vitae” körlevele a születés szabályozásáról); 1969:429. (D/oromby/ K/ároly: A „Humanae Vitae” és a lelkipásztorkodás), 625. (Sinkó Ferenc: ~ p. Ugandában); 1970:44. (Széljegyzetek Doromby Károlynak az „Egy évvel a Humanae Vitae megjelenése után” c. cikkéhez), 195. (VI. ~ p. Vietnamról), 329. (A p. levele a bíb. államtitkárhoz); 1972:223. (Pfeifer János: Octagesima adveniens); 1974:510. (Rosdy Pál: A Humanae vitae értelmezésének fejlődése), 721. (Szennay András: Népek világossága...); 1975:418. (Mindszenty József bíb. halála); 1978:649. (Doromby Károly: In memoriam ~) - Mondin 2001:731.