🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi egyetemi beszédek
következő 🡲

Pécsi egyetemi beszédek: a legkorábbi hazai eredetű latin nyelvű prédikációgyűjtemény, melynek 199 →sermója közül 12 magyar szentek ünnepeire készült. - A 13. sz. végén vsz. a domonkosok budai rendi főisk-ján szerk. egy francia iskolázottságú szerz. A magas színvonalú skolasztikus prédikáció-vázlatok a prédikátor-utánpótlás képzésében is szerepet kaphattak, később a kötet a rendi kereteken túllépve ált. prédikációs segédkv-ként szolgált. Egy 15. sz. eleji, ném. nyelvterületen másolt, csonka, csak a szentekről szóló sermókat tartalmazó példánya maradt fenn (München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 22.363b). E kéziraton olvasható bejegyzés szerint a gyűjtemény a pécsi egyetemen, ill. studium generálén készült, elnevezése e megtévesztő feliraton alapul. A pécsi egyetem a sermók keletkezésénél későbbi alapítású, így csak közvetítő láncszem lehetett a szöveghagyományban. A beszédvázlatok közül néhány egy 14. sz. heiligenkreuzi kódexben is fennmaradt. - Kiadásai: Sermones compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. Kiad. Petrovich Eduardus-Timkovics Paulus Ladislaus. Bp., 1993. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova 14.)  M.E.

ItK 1979:1. (Timkovics Pál: A „~” szellemi háttere) - Szt István és kora. Szerk. Glatz Ferenc-Kardos József. Bp., 1988:180. (Vizkelety András: Példaképalkotás és argumentáció a kk. Szt István prédikációkban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.