🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Katolikus Tudósító
következő 🡲

Pécsi Katolikus Tudósító, Pécs, 1921. máj. 15.-1944. nov. 1.: az →Actio Catholica lapja, hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. - Megj. havonta 2x, 1927: havonta 16 old. 1922. IX/X-1925. IV. 5: szünetelt. Főszerk. 1927. XI. 27-1930. XII. 1: Hajós György, 1936. V-1942. X: Hantos Béla. Fel. szerk. 1921. V. 15-XII, 1925. IV. 5-1926. VIII. 15, 1927. III. 2-X. 30: Hajós György, 1922. I/II-1922. VIII: Kelemen Andor, Gergye Győző. Szerk. 1921. V. 15-XII: Pécsi Kat. Tudósító szerk. biz-a. Fel. kiadó 1934. XII-1944. XI. 1: Tiborcz Benedek. Kiadó 1921. V. 15-XII: ~ szerk. biz-a, 1937. I. 1-1938. XII: Pécsegyhm. Kat. Akció. Ny: 1921. V. 15-1925. XII. 1, 1933. V. 1-1944. XI. 1: Dunántúl, 1925. XII. 22-1933. IV. 1: Haladás. - A szerb megszállás alatt a város vallási és szellemi fejlődését, kat. jellegének megőrzését és a ker. kultúra terjesztését, erősítését szolgálta. Nemcsak a m., hanem az elszakított részek kat. sorsa is foglalkoztatta. Rovatai: Az Egyh. életéből; Pécsi kat. naptár; Szerk. üzenetek; Pécsi kat. élet; Figyelő; Hírek; Kat. könyvesház (irod-kritika); Egyhközs. hírei; Egy öreg plnos üzenetei (evangéliumi igazságok), majd később Mohácsi Katolikus Tudósító. Egyetemes tört. cikkeiben pp-ök életrajzát, tp-ok és rendek tört-ét közölte. Bemutatta a különböző egyletek, egyes-ek, missziók, a kerszoc. szervezetek, a Szociális Missziótárs. munkáját. Megemlékezett az egyh. ünnepekről és jubileumokról. Szemelvényeket adott p. enc-król, pp-kari körlevelekből. K.I.

Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:275. (544.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.