🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Egyházmegyei Főtanfelügyelőség
következő 🡲

Pécsi Egyházmegyei Főtanfelügyelőség: a katolikus népoktatási intézmények ügyeiben a megyéspüspök nevében eljáró egyházi hatóság. - A szokásjog alapján 1868 u. is megmaradt a kat. isk-k közjogi szerepe (→Eötvös József). Az áll. főfelügyeletet a kir. főkegyúri jog alapján a kir. tanfelügyelő, az egyházit a ~ gyakorolta. Az →iskolák államosítása után 1948-50: a ~ Hitokt. Felügyelőség néven működött. A főtanfelügyelő ált. knk., munkatársa egy tekintélyesebb népisk. tanító volt. Az utolsó főtanfelügyelő, ill. hitokt. felügyelő Lukács István. Ra.P.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.