🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Dómmúzeum
következő 🡲

Pécsi Dómmúzeum: A gyűjtemény törzsanyagát a →pécsi székesegyház átépítése (1882-91) közben előkerült román kori faragott kövek képezik, melyek koruknál és jellegüknél fogva Mo-on egyedülállóan gazdag együttest alkotnak. Az első átfogó feldolgozást →Szőnyi Ottó készítette el. - A faragványok 1140-80: készülhettek. Díszítésüket tekintve közvetlen kapcsolat állhatott fent a somogyvári bencés apátság mestereivel. Az épületszobrászati elemek közp. csop-ját az altemplomi lejáratok jelentik. Ezek közül az É-i lejáró reliefsora Ádám és Éva tört-ét és 6 ap. fülkében álló alakját ábrázolja. A relief bonyolult térbelisége, az alakok erőteljes plaszticitása a burgundiai stílushoz kapcsolható. A D-i lejáróban Sámson tört-e, fölötte Krisztus gyermekkora látható. Az ábrák töredékesen maradtak fent, teljes elvi rekonstrukciójuk (→Zala György munkája, 19. sz. vége) a szegyh-ban látható. A 2 dombormű sor 2 mester munkájára utal. Nevüket nem ismerjük, ezért mindkettőt az általa készített ábrázolásról nevezték el: Sámson-mester a Sámson tört. alkotója, a modenai dóm reliefkészítőjéhez, Vilmos mesterhez köthető; Jézus gyermeksége mester alkotása a D-fr. irányzattal, a Toulouse és Moissac környéki mesterek stílusával rokon. Sámson-mester munkájával hozható kapcsolatba a Szt Kereszt-oltár baldachinja. Felülete gazdag palmetta-mintás díszítőmotívumokban és Pávia 12. sz. tp-aiéval mutat hasonlóságot. A Szt Kereszt-oltárral szemben van felállítva a szegyh. egykori Ny-i kapuja. A márványból készült kapuhoz római sírköveket faragtak át. A ~ban van többek közt Alsáni Bálint, Albeni Henrik és Radonay Mátyás pp-ök sírköve is. Kikindai András

Szőnyi Ottó: A Pécsi Ppi Múz. Kőtára. Pécs, 1906.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.