🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pázmány Péter Imádságoskönyve
következő 🡲

Pázmány Péter Imádságoskönyve: az első nagyobbszabású magyar nyomtatott imakönyv. - Pázmány Kapy Anna kérésére állította össze. Forrásként vsz. használta →Fejérkövy István Imádságoskönyvét (1594), mely elveszett, csak 18. sz. utalásból ismerjük (RMNy I:631. No. 751). Címe: Keresztyéni imádságoskönyv, melybe szép, ájtatos könyörgések, hálaadások és tanuságok foglaltatnak. - Szerkezete: 1. Miatyánk-, Üdvözlégy-, Hiszekegy-magyarázat, hitvallások, a bűnbánat gyakorlása, a kereszt és a szenteltvíz magyarázata; 2. reggeli és esti imádságok; 3. hálaadás; 4. a szentmisével kapcsolatos imádságok; 5. az olvasó és az Úr angyala magyarázata; 6. imádságok lelki javakért; 7. imádságok a közjóért; 8. állapotbeli imádságok; 9. gyónással és szentáldozással kapcsolatos imádságok; 10. bűnbánati zsoltárok, litániák, Mária-antifónák. - Az imádságok a Szentírásból, az egyházatyáktól, a szentmiséből és az imádságos hagyományból valók. - ~ annyira megfelelt a hívők igényeinek, hogy Pázmány életében 4 kiadása jelent meg: Grác, 1606; Pozsony, 1610, 1625, 1631. - Újabb kiad.: Jav. és toldalékokkal ellátta Fogarassy Mihály. Pest, 1850. - Kiad. Breznay Béla. Bp., 1895. - P. P. kisebb imádságos kv-e. Összeáll. Novák L. Bp., 1923. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.