🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pável
következő 🡲

Pável Ágoston (Vashidegkút, Vas vm., 1886. aug. 28.-Szombathely, 1946. jan. 2.): gimnáziumi tanár, néprajzos. - Isk-it 1897-től Szentgotthárdon, 1901-től Szombathelyen végezte. 1905: a bpi tudegy. m-lat. és szláv filol. szakára iratkozott be, 1911: tanári, 1913: bölcs. dri okl-et szerzett. 1911: Tordán, 1913: Dombóvárt, 1920: Szombathelyen gimn. tanár. 1924: a Vasvm. Múz. kvtárának, 1928: népr. tárának is vez-je. 1941. IV. 12: a szegedi egy. a délszláv nyelv és irod. tárgyköréből mtanárrá képesítette. A vend népkölt-ből kiindulva foglalkozott a szlovén irod. nyelv kialakulásával. 1933: a Vasvm. Múzeumbarátok Egyes-e alapító tagja, a Faludi Ferenc Irod. Társ. alelnöke s a M. Népr. Társ. választmányi tagja. - M: A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Dri ért. Bp., 1909. - Nyílttűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. Uo., 1937. (Klny.) - Vak völgy ölén így zsolozsmázok. Uo., 1933. - ~ versei. Uo., 1935. - Felgyújtott erdő. Szombathely, 1936. - Őrségi képek. Tanulm. Uo, 1936. - Jerszej szolgalegény és az ő igazsága. Elb. Írta Ivan Cankar. Ford. Bp., 1937. - Mihaszna Markó és Mátyás kir. Írta uő. Ford. Uo., 1937. - A szegénysoron. Írta uő. Ford. Uo., 1941. - Rigászás a Vendvidéken és az Őrségben. Uo., 1942. - ~ vál. tanulm-ai és cikkei. Szombathely, 1976. - ~ vál. műford-ai és versei. Uo., 1986. - 1933. III-1939. IV: a Vasi Szle, 1940. I-1944. IV: a Dunántúli Szle c. lapok és a Vasi Szle kv-ei sorozat főszerk-je. L.L.

Hein Tádé: ~ lírája. Szombathely, 1941. - ~ emlékkv. Uo., 1949. (Dunántúli Szle, 1949:1. sz.) - Palkó István: Vasi élet és irod. Bp., 1957. - Szegedi egy. alm. 1971:95. Arck. - Tilcsikné Pásztor Ágnes: ~. Szombathely, 1986.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.