🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálma
következő 🡲

pálma   →pálmaág, →pálmafa

Pálma Károly Ferenc, Palm, szoblahói, SJ (Rózsahegy, Liptó vm., 1735. aug. 18.-Pest, 1787. febr. 10.): fölszentelt püspök. - 1750. X. 18: Bécsben lépett a r-be, a bölcs-et Kassán, a teol-t a bécsi Theresianumban végezte. Bécsben(?) 1763. IX. 4: pappá szent. 1761: a nagyszombati kir. nemesi konviktusban, 1771: a bécsi Theresianumban tanított. Utolsó fog-át 1769. II. 2: tette Nagyszombatban(?). 1773: a r. eltörlésekor Krisztina főhgnő udvari kp-ja, egyben Albert főhg. kvtárosa. Ettől kezdve idejét a magyar tört. kutatásának és megírásának szentelte. 1776. III. 8: kalocsai knk., IV. 6: tiszai főesp., XII. 21: bácsi kisprép. 1780. X. 1: őrknk., X. 20: kalocsai spp., kolofoni cpp. 1781. IV. 27: nagyprép. 1784. VII. 20: érs. helynök. - M: Heraldicae regni Hungariae specimen, regia provinciarum, nobiliumque scuta complectens. Bécs, 1766. - Notitia rerum hungaricarum ab origine ad nostram usque aetatem. 1-3. köt. Nagyszombat, 1770-71. - Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als apostolische Königin von Hungarn führet. Wien, 1774. - Specimen genealogico-progonologicum. Uo., 1774. - Vollständiger Auszug der ung. Vaterlandgeschichte. ~ után írta Schlinger von Kremnitz. Schemnitz, 1790. 88

Ung. Nachrichten 1787:13. sz. - M. Kurir 1787:127. - Pressburger Ztg. 1787:16. sz. - Pauer 1847:459. - Danielik II:245. - Nagy IX:88. - M. Sion 1886:838. - Petrik III:25. - Szinnyei X:209. - Sommervogel VI:148. - Pallas XIII:742. (*aug. 8.) - Schem. Col. 1897:24. (2.) (1781-87: nagyprép.) - Tóth László: ~ élete és munkái. Rózsahegy, 1914. - Pfeilschifter, M.: Korrespondenz des Fürstabtes Martins II. Gerbert von St. Blasien. 1-2. Bd. Karlsruhe, 1931-34. - KL III:482. - Egyh. Lapok 1935:267. (Timár K.: Palma Károly Ferenc önéletrajza) - AHSI 1937:185. (Kratz, W.: Exjesuiten als Bischöfe [1773-1822]) - Ritzler-Sefrin VI:174. (*aug. 19.) - MÉL II:350.

Pálma Pál, szoblahói (Szügy, Nógrád vm., 1789. jan. 25.-Maklár, 1866. szept. 10.): plébános. - A gimn-ot Vácott, a teol-t Egerben végezte. 1812: pappá szent. A ppi irodába került, ahol végül irodaig. 1929: Füzesabonyban plnos és közép-hevesi esp. 1832: patai főesp., 1837-66: haláláig maklári plnos. - M: A keresztény kat. anyaszentegyház hit- és erkölcsszabályainak rövid kivonata, elmélkedésekbe és fohászokba foglalva. Stauch Benedek után ném. eredetiből magyarítá. 2. kiad. Eger, 1859. (Az 1. kiadást Kovács Mátyás ford.) 88

Koncz 1892:191. - Szinnyei X:210.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.