🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálinkás
következő 🡲

Pálinkás Géza (Szombathely, Vas vm., 1858. júl. 16.-Bp., 1918. márc. 11.): spirituális. - 1880. XII. 19: pappá szent. Vasszentmihályon, 1881: Rohoncon, 1882. X-1884. IV: Kőszegen kp. 1884. IV-IX: St. Andräban a jezsuitáknál, Münchenben az egyhm. szem-ban a papnev-t tanulmányozta, hazatérve a szombathelyi szem. spirituálisa és a ppi kvtár ig-ja. 1895. I. 7: Alsóság plnosa. 1900: h. esp., 1915: tb. knk. Kz-ban elkészítette a szem. és a ppi kvtár kódexeinek, ősnyomtatványainak és hungaricáinak jegyzékét és erről használható ismertetést közölt. - Írásai a Szombathelyi Újságban P. J. Rőtfalva aláírással. S.F.

Géfin II:363; III:309.

Pálinkás László (Bp., 1910. jún. 6.-Firenze, Olaszo., 1974. júl. 15.): nyelvész, egyetemi tanár. - 1928: Bpen éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en fr-olasz-tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1937: olasz irod-ból, régészetbol és muvtört-bol drált. A Ker. Régészeti és Művtört. Int. gyakornoka, tanárs., a Műemlékek Orsz. Biz. tud. munk., 1940: a Min-elnökségen az ol. ügyek előadója, majd az Ol. Kultúrint. titkára. 1942: a firenzei egy. m. lektora, 1947-: a m. nyelv, irod. és a finn-ugor nyelvészet tanára. - Létrehozta az egyetem magyar könyvtárát és sajtótárát, utóbbi ~ halála után a →Müncheni Magyar Intézet sajtógyűjteménye lett. 1938-41: a bpi Corvina Rassegna Italo Ungherese havi folyóir. szerk-je és fel. kiadója, 1939-44: a bpi Sajtókamara, 1967: a clevelandi Árpád Akad. tagja. 1952: részt vett a →Korvin Mátyás Olasz-Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Egyesület alapításában, annak titkára, Firenzében 1952-55: a Corvina évente 2x kiadott folyóir. szerk-je. - M: Esztergom 18. sz. műv. emlékei. Bp., 1937. - A visszatért Délvidék műemlékei. Uo., 1941. - A renaissance Mo-on. Uo., 1942. (ol-ul Il rinascimento Ungherese. Uo., 1942) - Marco Casagrande. Uo., 1942. (Klny. Olasz Szle) - Bibliografia italiana della lingua e letteratura ungheresi. Roma, 1943. - Il contributo dell'umanesimo nella formazione della vita spirituale ungherese. Firenze, 1950. - Gyorsan és könnyen olaszul. L'italiano presto e bene per Ungheresi. Szerk. Zoltán Alberttel, Uo., 1957. - Considerazioni Bulla suffissazione nominale ungherese. Uo., 1970. - Avviamento allo studio della lingua e letteratura ungherese. Napoli, 1970. - Álneve és betujegye. P. L.; Székely Balázs. B.Gy.-88

Sajtókamara évkv-e 1940/43. - Bíró 1955:576. - Új Látóhatár repertórium. Összeáll. Czigány Lóránt. München, 1976:179. - Mildschütz 1977:14. (81.) - Repertórium a Katolikus Szemle I-XXX. évf-hoz 1949-1978. Róma, 1980:182. - Borbándi 1992:283. - Gulyás/Viczián XX.


Pálinkás Antal (Cegléd, Pest–Pilis–Solt vm., 1870. jan. 13.–Székesfehérvár, 1959. ápr. 25.): plébános. – A középisk-t Szolnokon és Vácon, a teol-t Vácon végezte, 1893: pappá szent. Nógrádverőcén és Heréden kp., 1893–1900: Vácon karkp., 1900: Zagyvarékason, 1906–12: az újszászi ker-ben esp., 1927: Jobbágyiban plnos. – 1898. XI. 27–1900. XII. 6: a Váci Közlöny fel. szerk-je. 88

Chobot 1917:868. – Schem. Vac. 1893/1948. – Diós 1995:160.

Pálinkás László (Bp., 1910. jún. 10.–Firenze, 1974.): egyetemi tanár. – 1928: éretts. A Pázmány P. Tudegy. fr-ol-tört,. szakán szerzett diplomát. 1934: az egy. Művtört. és ker. Régészeti Int-ének asszisztense, majd tanársegéd. 1938–: ismételten behívták katonai szolg-ra. 1939: a Műemlékek Orsz. Biz-nál tud. múz. segédőr, rendezte, s részben meghatározta a 24 ezer db-os fotógyűjt-t. 1947. II: Firenzében m. lektor, az egy-en a m. nyelv és irod. mb. tanára. 1948: a kormány hazarendelte, de nem tért haza. 1960: egy. mtanár, majd tanszékvezető. – 1939–44: a Corvina fel. szerk-je. Írásai az Archeol. Értes., Corvina, Diárium, az amszterdami Erasmus, Kat. Szemle, M. Műv., Nemz. Újság, Szépművészet c. lapokban. Hagyatéka az OSZK Kézirattárában. – M:Ady Endre vál. versei. Kétnyelvű kiad. Szerk. Bp., 1946. – Radnóti Miklós: Poesie scelte. Kétnyelvű. Szerk., bev. Ford. Umberto Albinivel. Firenze, 1958. – Umberto Albinivel leford. Petőfi Sándor Bolond Istókját, 1959. XII. 4–6: a RAI sugározta. F. K.

Mérő 1966:108.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.