🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > osztókanonok
következő 🡲

osztókanonok (lat. divisor): a →káptalan jövedelmeinek kezelésére és szétosztására megválasztott →kanonok. - Esztergomban az ~hoz folyt be a jövedelem a →káptalani adószedőktől, a bérlőktől, a vámszedőktől, és ő osztotta szét a knk-ok közt a megszabott módon és arányban. A kezelt pénzekről pontos jegyzéket vezetett. A késedelmes fizetőket igyekezett a határidő pontos betartására szorítani. A knk-ok egymásközti tartozásait kiegyenlítette, levonta a követelést az adós →osztalékából. Hivatali esztendejének leteltével a kápt. elé terjesztette számadásait. Fizetése az általa kezelt jövedelmek 1/100-a volt. **

Kollányi 1900:XIV.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.