🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > osztályrész
következő 🡲

osztályrész (lat. hereditas, pars): honfoglaláskor a földből, öröklésnél a vagyonból osztozkodással kapott tulajdonrész (→osztály). - Az ÓSz-ben a törzsek és a családok birtokának alapja az a föld volt, amit az →Ígéret földjén, Mózes és Józsue sorsvetéssel osztott szét, pontos határokkal körülírt ~ként (Józs 13-19. f.). Lévi törzse nem kapott ilyen ~t, mert az ő ~ük a →papság jogán maga az Úr, de városokat kaptak (Józs 21. f.). Ennek az ~nek a birtoklása volt Izrael fiai számára a jogalap a Messiás országában való részesedéshez. Az ~ megőrzését szolgálta volna a →jubileumi év is. - Az ósz-i ~ előképe a mennyek országának, melyben ~t kapnak Isten gyermekei, a társörökösök (vö. Jn 13,8). **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.