🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > ortodox istentisztelet
következő 🡲

ortodox istentisztelet: a római katolikus szóhasználat szerint az ortodox egyházak liturgiája. Az ortodox szóhasználatban a liturgia a szentmisét jelenti. - 1. A szentmise (Szent Liturgia) 3 részből áll: a) proszkomídia: a pap előkészíti a (kovászos!) kenyeret és a bort az átváltoztatáshoz; b) katekumenek liturgiája: itt hangzanak el a hittan legfontosabb elemei; c) eucharisztikus áldozat. - 2. Az ort. egyház zsolozsmája 7 részből áll. A lit. nap előző este kezdődik a 9. imaórával és az esti istentisztelettel. - 3. Az ort. egyh-ban sokáig nem volt gyakorlat az igehirdetés, sőt az Orosz Ort. Egyh-ban bizonyos időkben kifejezetten tilos volt azon az alapon, hogy minden emberi szó torzítja az Igét. Ez azonban napjainkra megváltozott. - 4. Az ~ nyelve. Minden nép a maga nyelvén végzi egyh. szert-ait, tehát nem ismerik a szakrális nyelv fogalmát. Tört. hagyomány viszont, hogy a görög és a különböző szláv nyelvű ort. egyh-ak a kk. görög, ill. az ószláv nyelvet használják. Mivel ezeket ma a hívek csak félig-meddig értik, egyes szláv egyh-ak fokozatosan bevezetik a mai nyelvüket. - 5. A liturgikus ruhák minden darabja szimbolikus jelentésű. - 6. Az ünneprend: →ortodox naptár. P.I.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.