🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országos Katolikus Patronázs Egyesület
következő 🡲

Országos Katolikus Patronázs Egyesület, Bp.: Pálffy Sándor gr. alapította 1908: Katholikus Patronage Egyesület néven a felnőttkori és fiatalkorú bűnözés társad. megelőzésére. Céljait valláserkölcsi nevelés segítségével kívánta elérni. Tagdíja r. tagnak évi 10 korona, pártoló tag évi 4, alapító egyszersmindenkorra 500, nagyalapító 1000 korona. - Orsz. jelentőségű feladatot látott el a fiatalkorú bűnelkövetők és a fogházból szabadult felnőttek munkahelyeken való elhelyezésében, felügyeletében, gondozásában, támogatásában. - 1915: intézetei: Budapesti Fiúotthon (IX. Köztelek u. 1. 3 részből állt: elhagyott 20 fiatalkorú fiú átmeneti befogadásának otthona, 6 tanuló részére berendezett diákszoba; tanoncinternátus 40 fő részére; bíróságok és a rendőrség által a büntető eljárás tartamára beutalt 80 fő befogadására szolgáló otthon. Ig. 1915: Morvay László); →Julianeum fiúnevelőtelep; →Lorettomi fiúnevelőtelep; →Znióváraljai fiúnevelőtelep; →Rákosszentmihályi kertgazdaság. - Legfőbb védő: Frigyes főhg., világi eln. Pálffy Sándor gr., egyh. eln. Giesswein Sándor, aleln. Barkóczy Sándor br., Ruffy Pál, Saly Dezső, főtitkár: Rottenbiller Fülöp. - 1937: taglétszáma 100 fő. Székháza: V. Koháry u. 9. 88

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):65. (*1909) - Dobrovits 1937:141. (*1909) - Balogh-Gergely I:144. (*1908)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.