🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országos Katolikus Nővédő Egylet
következő 🡲

Országos Katolikus Nővédő Egylet, Katolikus Nővédő Egyesület, Bp., 1896.-1946. júl. 20.: a kenyérkereső nők valláserkölcsének fejlesztésére, szellemi és anyagi támogatására, az életben szükséges önállóság képzésére alapított egyesület. - 1914: célját a főv. és környéki 13 Katolikus Leánykör segítette: I. Attila úti, I. Fehérvári úti, II. Toldi Ferenc u., III. Miklós téri, VI. Erdő-teleki, VII. Dembinszki u., VIII. Csobánc u., VIII. Rökk Szilárd u., X. Százados u., X. Rezső téri, X. Kőbányai, Újpesti, Rákosszentmihályi Katolikus Leánykörök. Taglétszámuk kb. 1200 (14-20 é. varró-, munkás- és cselédlányok). Az alkoholizmus és népbetegségek elleni előadásokkal, társasjátékokkal, karénekkel, tánccal, kirándulásokkal, színielőadásokkal foglalkoztatták őket. - Keretébe tartozott a →Katolikus Anyák Köre, a →Katolikus Munkásnő Otthona, a →Hermina Otthon, valamint vidéki fiókegyesületek: Kalocsai Patronage, Kassai Kat. Nővédő Egylet, Kispesti Kat. Leánykör, Nagyváradi Nővédő Egyes., Nyitrai Nővédő Egyes., Pápai Nővédő Egyes., Pozsonyi Patronage, Pozsony-récsei Patronage, Rákosligeti Nővédő Egyes., Szabadkai Első Nőegylet, Szabadkai Kat. Nővédő Egyes., Székesfehérvári Nővédő Egyes., Szombathelyi Kat. Leányvédő Patronage, Temesvári Patronage. 14 vidéki egyes. 23 vasárnap délutáni leánykört tartott fönn kb. 3200 fő számára. A Szegedi Katolikus Nővédő Egyes-nek volt napközi otthona, leányotthona, fogházmissziója, nővédelmi irodája és jótékonysági szako-a, mely a szegedi tp-ok Szt Antal-perselyébe tett adományokat kezelte. - A Központi Iroda (IV. Ferenciek tere 7.) irányításával működött a Patronesse Testület, az 1929. VI. 16: fölszentelt Munkásnők Otthona (IX. Bokréta u. 3.), a főv. kerületi leánykörök és anyák körei, a hadiárva propaganda, a hősi sírokat gondozó és Patronage osztály. Alapító elnöke gr. Pálffy Pálné. 1928: elnöke gr. Zichy Rafaelné, aleln. Balásné Bolgár Ilona, gr. Zichy Gabriella (az Anyák Körei osztályvez-je), gr. Pálffy Anna, gr. Bethlen Irma (a Leánykörök vez-je); titkárok: Hajnalné Nyárády Mária, Pataky Alice, Schaad Paula. Részlegei: az Anyák Köre a fiatal ker. anyák kat. szellemű vezetése, erkölcsi támogatása. - Bpen 1928: 17 körhöz 1246 család tartozott 3062 gyermekkel. 229 hitoktató összejövetelt, 167 ismeretterjesztő, 120 orvosi, 57 vetített képes előadást tartottak, 110 anyának adtak babakelengyét; a 12 leánykört vasárnap du. 680 isk-ból látogatták. - 1946. VII. 20: a Bpi Kat. Leánykörök Szöv-ét (mely vsz. oldalági utódszervezete) a belügymin. az 1938:17. tc-re, az 529/1945. ME. és a 7330/1946. ME. sz. rendeletre hivatkozva föloszlatta. - Lapja: Katholikus Nők Lapja (1926-33). 88

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):67. - MKA 1928:565. - M. Közl. 1946. VII. 21:7. - Balogh-Gergely I:127. - Viczián 1995:66. (807.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.