🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oroszlános Madonna
következő 🡲

Oroszlános Madonna: trónoló Madonna a lábánál vagy a trónjánál oroszlánfigurával. - Az ábrázolás szentírási alapjai részben a Zsolt 91,13: „Kígyókon és skorpión járhatsz + eltiprod az oroszlánt és a sárkányt”, részben →Salamon trónusa, melynek „karfái mellett 7 oroszlán állt, s a 6 lépcsőn 2 oldalt 12 oroszlán” (1Kir 10,18-20). Az ~-típus kialakulásában vsz. nagy szerepe volt a Salamon trónusa-ábrázolásokra visszavezethető Mária, a bölcsesség széke-ábrázolásoknak, melyeken Máriát oroszlánokkal ábrázolták (strassburgi szegyh., Ny-i kapu, 13. sz.). - Az ~ típusa Sziléziában alakult ki, de ikgr-ja nem ismeretlen másutt sem. Otthonos volt Salzburg környékén, a Közép-Rajna vidékén, és felbukkan Bajoro-ban is. Ált. dekoratív játékosság, archaizáló szemléletmód jellemzi. Első példája egy 1200/25: készült fr. elefántcsontfaragvány. Egy 1330/60: készült fr. elefántcsontfaragvány a típus egy ritka variánsa: nagy testű sárkányon, baziliszkuszon álló Madonna (vö. a Zsolt 91,13-mal!). - A 9-11. sz. feszületeken elég ált. a keresztfa törzsére csavarodó kígyó motívuma, majd e kígyó a Victoria and Albert Museum egy 11. sz. kölni elefántcsont tábláján baziliszkusszá változik át. Ha a baziliszkusz révén valamifajta kapcsolat sejthető e feszületek és a Madonna-ábrázolások oroszlános-sárkányos típusa között, akkor feltételezhető immár az is, hogy az ~k állatalakja nem volt független a korábbi v. az egykorú keresztekétől. Talán merész a következtetés, hogy az egyik keresztágon elhelyezett és Márk evangélistát képviselő oroszlán valamiképpen rokonságba került a kérdéses sziléziai Madonna-csoport attributumával. - A →faszobrászat ~inak 2 csoportja a boroszlói Mária Magdolna-tp. apostolalakjaihoz és a hermsdorfi Máriához fűződik. A típus keletkezésének idejére vonatkozóan megbízható támpont a boroszlói apostolszobrok, melyek a tp. építéstörténete szerint 1350 e. nem készülhettek. Stílusjegyek alapján az ~k rokonának tekintik a szepességi faszobrászat alkotásai közül a →nagyőri Madonnát, a →malduri női szenteket. →Júda oroszlánja **

Radocsay 1967:32.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.