🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Óriás
következő 🡲

Óriás (1903-ig Fodor) Nándor (Gyulafehérvár, Alsó-Fehér vm., 1886. okt. 24.–Pécs, 1992. márc. 21.): jogász, egy. tanár. – Gyulafehérvárt éretts., diákként →Majláth Gusztáv pp. ministránsa, a teol. 1904–06: a Pázmáneumban és 1907: Gyulafehérvárt végezte, a bpi Tud.egy. lat–tört. szakos középisk. tanári alapvizsgát tett, Pesten 3, Kolozsvárt 2 félévig joghallg., 1911: államtud. 1913: jogi, 1919: egyházjogi dr. – A VKM-ben fizetéstelen s.fogalmazó, 1914. VIII.1.–1939. VI: az Egri Érseki Jogakad. a római jog előadója, majd az egyházjog, a m. alkotmány- és jogtört. ny. r. tanára. – 1929. VII. 1.–1939. VI: az Egri R. K. Fiú Keresk. Isk. ig. is, c. tanügyi főtan. 1930: a pécsi Erzsébet Tud.egy. a római jog m.tanárává képesítette. – Heves vm. tb. főjegyzője, az Egri Ker. Sajtószövetk. igazg. tagja, a Egri Műkedvelők Körének eln. 1931–38: a Thália Egri Színjátszó Társaság eln. – 1939. VII. 1–1955: nyugdíjazásáig a Pécsi (1948-ig Erzsébet) Tud.egy. római jog c. rk. majd r. tanára. 1991: Pécs díszpolgára. Egerben a M. Jogászegylet Heves Megyei Szervezete nevével 1994 óta évente jogásznapokat rendez. A Pécsi Tud.egy. Áll. és Jogtud. Karán előadóterem és az 1997: alapított szakkoll. névadója. Emléktáblája az egri Andrássy György Közgazdasági Szakközépisk. és 1996: Pécsett a Jogtud. Kar falán. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1925:57. Főisk. ifjúságunk és a kat. restauráció); A Felső Keresk. Isk. ig. értekezlete, 4. Bp. 1931. IV. 17–18. jegyzőkve. (Bp. 1931: Tanévközi kirándulások hazai városokba), Az Egri Érs. Jogakad. évkve. 1933/34–1934/35. (1936: A római jog tanulásának mai jelentősége); 1935/36–1936/37. (1937: Jogásznevelés, jogászképzés. Tallózás a felsőokt. reform előkészítő irodalmában); Vita Acaemica (1939: Codex Theodosianus) – M: Az egri r. k. négyévfolyamu fiú felső keresk. isk. 1924/25–1938/39. ért. (1–15 db.) Közzéteszi. Eger, 1925–1939. – A manumissio. Tanulm. a római jog-ból. 1. kv. A manumissio fogalma és kellékei. Eger, 1928. – Manumissio necessaria. Uo., 1930. – Véleményes jelentése Cziglányi Aladár egy. m.tanári képesítése tárgyában. Pécs, [1940] – Emlékeim töredékei. Szerk. Ádám Antal. Uo., 2006. (Előbb Jura (2005–: 1-6 r.) – Az Egri Népújság napilap 1925. I. 25.–1928. XII(?): szerk. 88

Pázmány Zoltán jelentése ~ habilitationalis kérelme tárgyában. Pécs 1930. (2. kiad.) – Szakokt. évkv. Bp., 1937. – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:40. – v.Szabó 1940:725. – Kiss 1993:73. (+Kaposvár) – Szecskó Károly: ~ élete és munkássága. Eger, 1998. – Értesítők 3: 7340–54. – Gulyás XIX:827. – Jura 2001:2. sz. (Benedek Ferenc: ~) –Fazekas 2003:3783.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.