🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > necessitas medii
következő 🡲

necessitas medii (lat. 'eszközszerűen szükséges'): kegyelem- és szentségtani szakkifejezés egy kegyelmi eszköz szükségességének jelzésére. Fogalompárja a →necessitas praecepti. - A ~ azt jelenti, hogy valami mint eszköz természete szerint, tárgyilag szükséges az üdvösség eléréséhez, bár Isten az eszköz és a cél közti összefüggést különböző módokon is kialakíthatja. Mivel az eszköz saját term-e szerint pozitív hatást fejt ki az üdvösség elérésére, s így megvan a belső létrendi összefüggés, azért azt az ember nem pótolhatja más eszközzel, és a megismerés sem ment föl alkalmazásának kötelezettsége alól. Ilyen eszközszerű szükségesség áll fönn pl. a kegyelem és az üdvösség között. Az a kegyelem, amely fölemeli az embert az istengyermekség méltóságára, semmi egyébbel nem pótolható. Viszont van tágabb értelemben vett szükségszerűség is, amely bizonyos körülmények között pótolható. Pl. a keresztség eszközszerűen szükséges, de pótolható a vágykeresztséggel azoknál, akik akár nemtudásból, akár más akadály miatt nem vehetik föl. Itt tehát nem lehet a dolgok term-éből fakadó metafiz., fiz. v. erkölcsi szükségszerűséget alkalmazni, hiszen Isten az üdvösséget saját szabad elhatározásából ajándékozta, és a föltételeket is ő szabta meg. G.F.

LThK VII:862.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.