🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyszombati jezsuita egyetem
következő 🡲

nagyszombati jezsuita egyetem, 1635-1769: Pázmány Péter esztergomi érs. 1635: alapította. Bölcs. és teol. karból állt, a kir. az egy-eket megillető kiváltságokkal látta el. Ker. Szt János-tp-át 1619-37: Esterházy Miklós nádor építtette (→Nagyszombat). - Lósi Imre és Lippay György esztergomi érs-ek alapítványából az új ~et 1667: bővítették a jogi karral. A bölcs. és a teol. karon a jezsuiták, a jogi karon világi papok tanítottak. 1769: Mária Terézia (ur. 1740-80) az egy-et királyi egy-mé nyilvánította (Kir. Magyar Tudományegyetem), s kiegészítette az orvosi karral, 1777: áthelyezte Budára a kir. palotába. A rend föloszlatása (1773) után részben volt jezsuiták, részben világi papok oktattak az egy-en. →Pázmány Péter Tudományegyetem M.I.

Hermann-Artner 1938.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.