🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > népek önrendelkezési joga
következő 🡲

népek önrendelkezési joga, nemzetek önrendelkezési joga: a több nemzetet, a nem egy fajú/nyelvű népeket birodalmakba összefogó Európában a gyarmatosító nagyhatalmak rendelkezési joga a központi hatalmakkal szemben. - Az 1917. XII. 7-i breszt-litovszki fegyverszünet hatására az antantot hadüzenetével támogató Woodrow Theodor Wilson amerikai közt. elnök (1913-21) 1918. I. 8: hirdette meg 14 békepontját (→wilsoni békepontok), melynek fele a ~val foglalkozott. A háború mielőbbi befejezése érdekében nyíltan tárgyalt békekötést ígértek titkos megállapodások nélkül; de pontosan csak az antant-érdekeket határozták meg: Belgium függetlenségének helyreállítását (7. p.), Elzász-Lotharingia Fro-nak juttatását (8. p.), az ol. határok nemzetiségi vonalak szerinti kialakítását (9. p.). - Az ellenfél érdekeiről homályosan fogalmaz: „Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségeit” (10. p.), „a különböző balkáni államok egymás közötti kapcsolatait barátságos tanácskozás útján az állami és nemzetiségi hovatartozás történelmileg kialakult vonalai szerint kell meghatározni” (11. p.), az Ottmán Birodalom tör. részének teljes önállósága mellett a többi nemzetiség részére biztosítani kell önálló és zavartalan fejlődését (12. p.), független lengy. áll-ot kell létesíteni. Ezek alapján rajzolták át 1919-20: Eu. pol. térképét, szakítottak szét gazd-ilag egymásra utalt ill. vízgyűjtő ter-eket, alapozták meg a nemzedékenként visszatérő háborúkat a →versailles-i békerendszerben (az →Osztrák-Magyar Monarhia és az Oszmán birodalom fölosztása), különösen a Mo-ból minden szomszédjának a ter. mellett a m-ok 1/3-át szomszédainak ajándékozó →trianoni békében. Az önrendelkezési jogot, a ter. hovatartozását csak jelentéktelen peremvidékeken érvényesíthették népszavazással. A megkérdezett lakosság mindenütt az antant „demokratikus” rendezése ellen szavazott, pl. 1920. X. 10: Karintiában, 1921. III. 20: Sziléziában, XII. 14-16: Sopronban, stb. A győztes antant megakadályozta a ter-ek hovátartozásáról a helyi kezdeményezésű népszavazást (→komáromi tárgyalások, →Lajtabánság, →Mura Köztársaság). A ~ szellemében önállóságra vágyó ter-ek népével szemben a nagyhatalmak saját, katonai-gazdasági érdekű határmegvonást erőltettek: Mo., Töröko., Irak stb. (hasonlóan jártak el a II. vh. után, a gyarmatbirod-ak összeomlásakor Ázsiában [pl. India, Pakisztán] és Afrikában, ahol a néprajzi és nyelvi határokat a trianoni gyakorlat szerint országhatárokkal is szaporították). - A ~ a lélektani hadviselés leghatásosabb pol. fegyvere volt az I. vh. idején. 88

Stuhlmann Patrik Vencel: A ~ és a demokrácia. Bp., 1919. - Halmosy 1966:20. - Diplomáciai lex. 1967:694. (s.v. önrendelkezési jog)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.