🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nikomakhoszi etika
következő 🡲

Nikomakhoszi etika: →Arisztotelész legfontosabb etikai műve. 10 könyvből áll, tárgya az →erény. - Arisztotelész neve alatt 3 etika maradt ránk: az Eudémoszi, a Protreptikosz (Nagy etika) és a ~, mely nevét a hagyomány szerint a fiáról, Nikomakhoszról kapta. - Arisztotelész különbséget tesz az észbeli (dianoétikus) és az erkölcsi (etikai) erények között. Az észbeli erények forrása a tanítás és a tapasztalat, az etikai erények forrása a szokás (éthosz). Az erények nem természetből fakadóan vannak bennünk, de nem is természet ellenére fejlődnek, hanem természetünknél fogva be tudjuk fogadni őket, de csak szokás révén lehetünk bennük tökéletessé (pl. hárfán játszva tanulunk meg hárfázni). - A ~ fejtegetései (Platónnal szemben) nem azt célozzák, hogy megtudjuk: mi az erény, hanem azt, hogy erényessé váljunk. Az etikai érvelés azonban nem szilárd, általános elv, hanem csak körvonalakat szolgáltat egyes esetekre. - A ~ban Arisztotelész megkülönböztet 3 lelki jelenséget: az érzelmeket (szenvedélyek), a képességeket és a lelki alkatot. Ez utóbbi alapján viszonyulunk helyesen v. helytelenül az érzelmekkel szemben. Az erény olyan lelki alkat, mely az akarati elhatározásra vonakozik, s abban a hozzánk viszonyított középben (mezotérosz) áll, melynek mércéje az okos ember állásfoglalása (pl. fösvénység-tékozlás között a nagylelkűség; gyávaság-vakmerőség között a bátorság). - Az erényt megszokással sajátítjuk el, de ez már fel is tételezi az erényt. Pl. ha hozzászoktatjuk magunkat, hogy szembeszálljunk a veszéllyel, bátrakká leszünk; ha pedig bátrak vagyunk, szembe tudunk szállni a veszélyekkel. - A középszert (mint a célpontot is) nehéz eltalálni, ezért a megközelítőleg legkisebb tévedés veszélyét kell választani. - Az erény keresésében irányításra van szükségünk, mert rendszerint a gyönyör kedvéért teszünk rossszat, s a kellemetlen érzés miatt vonakodunk az erkölcsös tettektől. Az irányítás viszont megmutatja, mi az, ami miatt örülni, ill. bánkódni kell. - A szakértelem és az erény épp a feladattal szemben nyilvánul meg. - M-ul: Nikomachosi etika. Ford. Szabó Miklós. Bp., 1942. - Nikomakhoszi etika. Ford. uő. Uo., 1997. R.Z.

Jahresbericht des Gymnasiums Bielefeld 1878. (Reinhardt, Karl: Der Philebus des Plato und des Aristoteles Nikomachische Ehtik) - Atheneaeum 1895:370. („Jansen”, Plato és Demokritos) - M. paedagógia 1902:637. (Janicsek József: Aristoteles ethikájának összeállított eszméi) - Eperjesi kir. kath. Főgimn. Értes. 1908:55. (Janicsek József: Pár szó Aristoteles ethikájáról) - Kecskés 1943:138. - Rokay Zoltán: Filozófiatört. Ókor, középkor. Bp., 2002.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.