🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > New Brunswick
következő 🡲

New Brunswick (Kanada)   →Saint John, New Brunswick

New Brunswick (New Jersey állam, USA): Lakosságának 1905: 8,7 %-a, 1915: 18,5 %-a volt magyar. 1920: a m-ok alkották ~ legnagyobb nemzetiségét. 1980: 13.000 m. anyanyelvű volt.  - 1. Szt László egyházközség. 1904. X. 25: alapították. Szeneczey János 1905: megépítette a tp-ot. -1923: a kapisztránus prov. vette át a pléb-t. Kalmár Özséb rtársai segítségével megalakította az Anyák Klubját, a Szent László Szülők-Tanítók társulatát, mert az új iskolában a tanulók száma 529-re emelkedett. Megalakult a Szent Imre Ifjúsági Egylet is. 1941: Bódy Kapisztrán felújíttatta a tp. belső terét és bevezettette a léghűtést. 1970: Fűzér Julián renováltatta Kákonyi Asztrik atyával kifestettette a tp-ot. 1973-ban Mindszenty bíboros látogatta meg New Brunswickot, akinek emlékére a tp. előtt 1976: bronzszobrot állítottak. - 1910 k. m-ang. isk-t nyitottak a tp. alagsorában. 1914. IX: megnyílt a Szt László ang-m. isk. az →Isteni Szeretet Leányai Társulata vezetésével, 107 növ-kel. 1917 k. az isk. leégett. 1920: 239 tanulója volt. 1921: óvodát és 8 o-t nyitottak, az isk-t államilag is elismerték. 1924: több mint 500 tanulója volt. A 40-es években az egyhközs. fizette a középisk-s diákok költségeit. A 60-as években bevezették a tandíjat, az egyh. tanerők száma csökkent és csak ang-ul tanítottak. Évente kb. 360 növ. volt. 2 tanítóval 1971. IX: ismét megkezdték a m. okt-t. 60 év alatt közel 100 nővér tanított. 1976: 8 tanára, 250 növ-e volt. Külön tantárgy a m. nyelv., irod. és tört.1985-ben a nővérek elhagyták az iskolát és világi tanerők vették át. - 1989: Paskai László, 1990-ben, 1992-ben, és 1994-ben. Miklósházy Attila SJ tett lelkipásztori látogatást. - 1993: a m. rtart. számos rendtagot hazsa rendelt, a ~ban maradtaknak csatlakozniok kellett az amerikai prov-hoz. - Plébánosai: Szeneczy János, 1920: Radóczy Károly, 1924-től ferencesek: Kalmár Özséb, majd Kiss Szaléz, 1941: Bódy Kapisztrán, 1957: Borsy György, 1970: Füzér Julián, Végvári Vazul. - Kat. sajtója: 1919-22: A Kereszt (The Cross), 1971-81: Egyhközs. Értes. - 2. Szt József g.k. egyházközség. 1914: alapították. A tp-ot 1916. V. 30: szent. föl. A 60-as években épületeiket újjáépítették. - Parókusai: Lukács János, 1923: Kubek Antal, a 30-as években: Kossay Gábor, Fedas Teodor, 1940: Dunda Ernő, majd Roskovics Konstantin, 1961: Homa József, 1970: Éles Ferenc. - 2. Szt József g.k. egyházközség. 1914: alapították. A tp-ot 1916. V. 30: szent. föl. A 60-as években épületeiket újjáépítették. - Parókusai: Lukács János, 1923: Kubek Antal, a 30-as években: Kossay Gábor, Fedas Teodor, 1940: Dunda Ernő, majd Roskovics Konstantin, 1961: Homa József, 1970: Éles Ferenc. Mi.A.

Török 1978:213, 216. - Miklósházy 2005:40.


New Brunswick (New Jersey állam, USA): Lakosságának 1905: 8,7 %-a, 1915: 18,5 %-a volt magyar. 1920: a m-ok alkották ~ legnagyobb nemzetiségét. 1980: 13.000 m. anyanyelvű volt. – 1. Szt László egyházközség. 1904. X. 25: alapították. Szeneczey János 1905: megépítette a tp-ot. –1923: a kapisztránus prov. vette át a pléb-t. →Kalmár Özséb rtársai segítségével megalakította az Anyák Klubját, a Szt László Szülők-Tanítók Társulatát, mert az új iskolában a tanulók száma 529-re emelkedett. Megalakult a Szt Imre Ifjúsági Egylet is. 1941: Bódy Kapisztrán felújíttatta a tp. belső terét és bevezettette a léghűtést. 1970: →Füzér Julián renováltatta, →Kákonyi Asztrik atyával kifestettette a tp-ot. 1973: Mindszenty bíboros látogatta meg ~ot, akinek emlékére a tp. előtt 1976: bronzszobrot állítottak. – 1910 k. m–ang. isk-t nyitottak a tp. alagsorában. 1914. IX: megnyílt a Szt László ang–m. isk. az →Isteni Szeretet Leányai Társulata vezetésével, 107 növ-kel. 1917 k. az isk. leégett. 1920: 239 tanulója volt. 1921: óvodát és 8 o-t nyitottak, az isk-t államilag is elismerték. 1924: több mint 500 tanulója volt. Az 1940-es években az egyhközs. fizette a középisk-s diákok költségeit. A 60-as években bevezették a tandíjat, az egyh. tanerők száma csökkent és csak ang-ul tanítottak. Évente kb. 360 növ. volt. 2 tanítóval 1971. IX: ismét megkezdték a m. okt-t. 60 év alatt közel 100 nővér tanított. 1976: 8 tanára, 250 növ-e volt. Külön tantárgy a m. nyelv., irod. és tört.1985: a nővérek elhagyták az iskolát és világi tanerők vették át. – 1989: Paskai László, 1990, 1992 és 1994: Miklósházy Attila pp. tett lelkipásztori látogatást. – 1993: a m. jezsuita rtart. számos rendtagot haza rendelt, a ~ban maradtaknak csatlakozniok kellett az amerikai prov-hoz. – Plébánosai: Szeneczy János, 1920: Radóczy Károly, 1924-től ferencesek: Kalmár Özséb, majd Kiss Szaléz, 1941: Bódy Kapisztrán, 1957: Borsy György, 1970: Füzér Julián, Végvári Vazul. – Kat. sajtója: 1919–22: A Kereszt (The Cross), 1971–81: Egyhközs. Értes. 2. Szt József g.k. egyházközség. 1914: alapították. A tp-ot 1916. V. 30: szent. föl. A 60-as években épületeiket újjáépítették. – Parókusai: Lukács János, 1923: Kubek Antal, a 30-as években: Kossay Gábor, Fedas Teodor, 1940: Dunda Ernő, majd Roskovics Konstantin, 1961: Homa József, 1970: Éles Ferenc. – 2. Szt József g.k. egyházközség. 1914: alapították. A tp-ot 1916. V. 30: szent. föl. A 60-as években épületeiket újjáépítették. – Parókusai: Lukács János, 1923: Kubek Antal, a 30-as években: Kossay Gábor, Fedas Teodor, 1940: Dunda Ernő, majd Roskovics Konstantin, 1961: Homa József, 1970: Éles Ferenc. Mi.A.

Török 1978:213, 216. – Miklósházy 2005:40.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.