🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság
következő 🡲

Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság (ang. International Catholic Migration Commission, ICMC), Genf, 1951-: XII. Pius pápa (ur. 1939-58) kifejezett kívánságára alapították. Célja, hogy koordinálja a katolikus nemzeti migrációs (kivándorlási, bevándorlási, menekültügyi) szervezetek tevékenységét, amelyeknek létrehozásában is közreműködik; képviselje azokat a nemzetközi szervezetekben, konferenciákon, továbbá technikai és tanácsadói segítséget nyújtson számukra; elősegítse a menekültek és kivándorlók szellemi és anyagi jogainak nemzetk. elismerését. Kapcsolatokat igyekszik létrehozni az elvándoroltak kiinduló és célországai, és összeköttetést a menekültekkel foglalkozó kormányzati és magánszervezetek között. Elősegíti a családegyesítéseket. Az utóbbi években a ~ tevékenységének súlypontja a menekültek felé tolódott, noha céljai között az szerepel, hogy minden elvándorló gondjaival foglalkozni kíván. Anyagilag, tanácsadással, utazási hitellel és letelepítéssel segíti elsősorban azokat az elvándoroltakat, akik maguk nem képesek megoldani helyzetük rendezését. A témakört tanulmányozó kongresszusokat szervez. Székhelye Genf, Svájc. - Van regionális ága Latin-Amerikában és Európában (→Európán-belüli Migráció Katolikus Bizottsága). - Tanácskozási v. teljes jogú tagja az ENSZ-hez kapcsolódó szervezeteknek (ECOSOC, ILO, CONGO, UNICEF és UNHCR [az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága]) és az Eu. Tanácsnak. Kapcsolatban áll a Migráció Európai Bizottságával (European Committee for Migration) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (International Organization for Migration, IOM). Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának, a →Szociális Munka Nemzetközi Tanácsának, az →Önkéntes Ügynökségek Nemzetközi Tanácsának valamint az UNICEF néhány társintézményének. Kapcsolatokat tart a →Caritas Internationalisszal, a →Katolikus Segélyszolgálattal, a Páli Szent Vince Társasággal és több nemzetk. emberbaráti szervezettel. - Tagsága 1997: nemzeti szervezetek és összekötő irodák 83 országban, köztük Mo-on. - Közleményei: éves jelentések. N.D.

NCE VII:572; IX:831. - YIO 1997/98. I:884. - EWY 1993. I:248.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.