🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Natália nővér
következő 🡲

Natália nővér, Kovacsics Mária Natália, Keresztrefeszített Jézusról nev. Mária Dorothea (Pozsonybeszterce, Pozsony vm., 1901. jan. 31.-Törökbálint, 1992. ápr. 27.): szerzetesnő, a →Világ Győzelmes Királynője-tisztelet és -engesztelés kezdeményezője. - 6 elemit végzett, de már gyermekkorában komoly imaéletet élt. 1917: a ferences harmadrend tagja. 1918: Pozsonyban belépett az →orsolyiták r-jébe, ahol a Keresztrefeszített Jézusról nev. Mária Dorothea nevet kapta. 1922: Monsba (Belgium) küldték kisegítő nővérnek. 1934: visszahívták Pozsonyba. Belső indításra 1936: Mo-ra jött, hogy elindítsa Szűz Máriának, a Világ Győzelmes Királynőjének tiszt-ét. A zsámbéki →Keresztes Nővérektől (akik között ~ nővére is ott volt) kapta a tanácsot, hogy a →Jó Pásztor Nővéreknél magdolnanővérként kérjen fölvételt. A kecskeméti zárdába került. 1939: Gologi (Máriás) Lajos SJ lett a lelkivezetője. 1943-48: a budai zárdában élt. - 1940: kérelemmel fordult Serédi Jusztinián hgprím-hoz, hogy engedélyezze Budán, a Normafánál, a Szt Anna réten a Világ Királynője Engesztelő Kápolna fölépítését. A kpna alapkövét 1944. XII. 8: letették, de az építést már nem lehetett elkezdeni. 1946. I. 25: Mindszenty József hgprím. jóváhagyta a kpna tervét, XI. 19: megbízta →Bánk Józsefet, →Kecskés Pált és →Szabó Imrét ~ magánkinyilatkoztatásainak kivizsgálásával. - ~ egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tiszt. terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Egyh. jóváhagyást a r-nek nem sikerült kapnia. 1950: a szétszóratás után 3 nővér egy ideig Pestszentlőrincen élt, majd Pestszentimrén a Kun u. kórház lelkészével együtt laktak egy házban. - 1989: ~ Bpen lakott és újra megpróbálta elindítani a →Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai r-et. Dankó László kalocsai érs. Madarason adott letelepedési engedélyt. Utolsó éveit ~ Hegyfaluban (Vas m.), majd Törökbálinton töltötte. **

Natália nővér. 1-3. köt. Szerk. és bev. Fogas Anna. Bp., 1993, 1994, 2001. - Egressyné Fogas Anna közlése