🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagykárolyi Piarista Gimnázium
következő 🡲

Nagykárolyi Piarista Gimnázium, 1727.-1948. aug. 3.: Károlyi Sándor gr. alapítványából 1727: nyílt meg kisgimn-ként. Fenntartója a piar. r. 1766: gimn., 1777: az első, 1806: a második Ratio szerinti nagygimn. Tannyelve 1844-től a m. 1850: algimn. 1869-70: a város vállalta 3 tanár fizetését, ekkor fölállították az 5-6. o-t. 1890: 8 o-os lett. Az első éretts-t 1891. VI: tartották. 1911: 65 személyes konviktust alapítottak. 1919. IX: rumén áll. gimn., de tannyelve 1923. VI-ig m. maradt. 1940: újra piar. vez. alatt m. főgimn. nagyrészt világi tanárokkal, 1945: ismét rum. tannyelvű. 1948: áll. gimn. Tanulója volt Ady Endre, Jászi Oszkár. - Tanulólétszámok: 1766: 258, 1769: 354, 1887: 247, 1900: 359 (22 tanár), 1910: 297 (23), 1922: 390, 1942: 536 (25). M.I.-88

Wutz 1887. - Acsay 1887. - Prónai 1899. - Pallmann 1914. - Barthos-Csetri 1923:249. - Gerencsér 1943. - M. piar. rtart. tört. 1943:255. - Balanyi 1943:66, 213, 345, 359. - Mészáros 1988:226.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.