🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > muhi csata
következő 🡲

muhi csata, 1241. ápr. 11.: az 1241-42-es tatárdúlás döntő ütközete, a mongolok (tatárok) főseregét vezető Batu kán győzelme IV. Béla király (1235-70) serege ellen. - A m. haderő (15-20 ezer fő) 1241. IV. 8/9: ütött tábort Ónod és Muhi környékén a Sajó jobbpartján, s táborát szekerekkel védte. Nem rombolta le a Sajó egyetlen hídját, csak őrséget állított melléje, mert ezen akart átkelni, hogy a tatárokkal megütközzék. A táborban a m. sereg veszedelmesen összezsúfolódott, a sátrak kötelei egymást érték. A készülő éjszakai támadás hírére IV. Béla öccsét, Kálmánt küldte a híd védelmére, kihez Csák Ugrin kalocsai érs. csatlakozott. Éjfél táján érkeztek a hídhoz, s ekkor már számos tatár kelt át a hídon, de közelharcban visszavetették őket a másik partra. Ezután megerősítették a híd őrségét, és virrasztottak a templomosok csapatával együtt. A többi csapat aludni tért. Batu serege még napkelte előtt támadott, visszaszorította a hídőrséget, s a hídon meg egy általuk fölépített új hídon átkelt a Sajó jobb partjára. Reggel 8 órára a m. haderő körül volt zárva. A főerők összecsapása órákon át, némely forrás szerint egész nap tartott, a tatárok nagy veszteségeket szenvedtek, csata közben Batu visszavonulásra is gondolt. Végül felülkerekedtek, a m. sereg menekülni volt kénytelen, Kálmán hg. később belehalt sebeibe. Elesett Mátyás esztergomi, Csák Ugrin kalocsai érs., Gergely győri, Jakab nyitrai, Rajnald erdélyi pp., Eradius bácsi és Albert esztergomi főesp., Miklós nagyszebeni prép., Tomaj Dénes nádor, Serafil fia András országbíró, Rátót nb. Domokos tárnokmester, Gutkeled Miklós horvát-szlavón bán, jóformán az egész templomos csapat és a sereg nagyobb része. A kir-nak és kíséretének, Bertalan pécsi pp-nek sikerült kitörnie és elmenekülnie. Benedek váradi pp. nem érkezett meg időben. A csata következményeképpen Mo-nak a Dunától K-re fekvő része a tatárok prédája lett, az ország 1241-42: több mezei hadat nem tudott kiállítani, de a várakba húzódott katonaság számos helyen sikerrel harcolt a támadókkal. B.A.-Ve.L.

Századok 1902:309. (Olchváry Ödön: A ~) - A tatárjárás emlékezete. Bp., 1981. Szerk. Katona Tamás. - Mo. tört. I:1435. - Mo. hadtört. I:43. - Kristó 1986:120. - Hadtört. Közlem. 1991:1. sz. (~-emlékszám)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.