🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > moszkvai magyar kormányváltás
következő 🡲

moszkvai magyar kormányváltás, 1953. jún. 13-16.: Sztalin halálát követő magyarországi szovjet reformkísérlet. - Az SZK(b)P KB Moszkvába rendelte Rákosi (Rosenfeld) Mátyást (1892-1971), Nagy Imrét (1896-1958), Gerő (Singer) Ernőt (1898-1980), Hegedűs Andrást (1922-99), Ács Lajost (1922-68), Szalai Bélát (1922-), Földvári Rudolfot (1921-), Hidas (Háder) Istvánt (1918-) és Dobi Istvánt (1898-1968). Az 1953. VI. 13-16: tárgyalásokon szovjet részről jelen volt G. M. Malenkov (1902-88), N. Sz. Hruscsov (1894-1971), V. M. Molotov (1890-1986), A. I. Mikojan (1895-1978), Ny. A. Bulganyin (1895-1975), L. P. Berija (1899 -1953), Kiszeljov (1949-54: bpi nagykövet). - Berija Rákosi 'személyi kultuszát' (kult licsnosztyi), a 'törvénysértéseket', Mikoján a gazdpol. hibáit, Bulganyin a hadseregbeni öngyilkosságokat, Hruscsov a mezőgazd. lezüllesztését kérte számon. Kifogásolták, hogy a Pol. Biz. tagjai nem egyforma tájékoztatást kaptak, stb. - A kormány elnöségéről leváltották Rákosit (a M. Dolgozók Pártja első titkára maradt), s a Pol. Biz-ból kiparancsolták Farkas (Lőwy) Mihályt (1904-65) és Révai (Lederer) Józsefet (1898-1959). 1953. VII. 4-1955. IV. 18: Nagy Imre lett a minisztertanács eln., Gerő az első elnökh. és belügymin., Farkas és Révai kivételével Nagy Imre örökölte az előző kormány min-eit. 88

Kapu 1989. V. (Palasik Mária: Látlelet a m. függetlenségről) - Bölöny 1992: 100. - Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-1956. Bp., 1997. II:911.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.