🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > morvamezei csata
következő 🡲

morvamezei csata, 1278. aug. 26.: az alsó-ausztriai Dürnkrut közelében, a Morva folyó mellett lezajlott csata. - Habsburg Rudolf ném. kir. (1273-91) és IV. (Kun) László m. kir. (1272-90) seregei döntő győzelmet arattak a ném-róm. birod. akkor leghatalmasabb fejedelme, II. (Przemysl) Ottokár cseh kir. (1253-78) ellen, aki elesett a csatában. Rudolf hada főként nehézfegyverzetű csapatokból, László serege főként könnyűfegyverzetű kun és m. íjászokból, kisebb részben nehézfegyverzetű lovasokból állt. A nehézlovasok számában Ottokár volt fölényben. A cseh kir. első harcrendjében a Milota által vezetett cseh és morva csapatok álltak, a másodikban Ottokár vezetésével ném. (brandenburgi, meisseni, türingiai és bajor) lovasok, köztük ezer vértezett lovú nehézlovas, a 3. harcrendben könnyebb fegyverzetű sziléziai és lengy. csapatok. A 3 harcrend együtt kb. 6 ezer főnyi volt, nem számítva a lovagok segédfegyvereseit, kik legalább ennyien lehettek. Rudolfnak mindössze kb. 2300 nehézlovasa volt, a seregben kb. 2 ezer lovagi harcos volt, de csak kisebb részük teljes vértezettel. E számhoz hozzáadandók a lovagok segédfegyveresei és több ezer kun íjász. Rudolf seregének első harcrendjét a m-ok alkották, a többieket a 2. harcrendbe osztotta és egy 250-300 főnyi tartalékcsapatot is szervezett, melyben 50-60 nehézlovas volt. Az első harcrendben támadó m-ok szétverték a velük kb. egyenlő nagyságú cseh-morva harcrendet, a m. nehézlovasság kiváló teljesítményt nyújtott. Ottokár 2. harcrendje visszaszorította Rudolf 2. harcrendjét, de Rudolf 3. harcrendje ellentámadásba ment át, és mielőtt Ottokár 3. harcrendje beavatkozott volna (ennek az oldalába v. hátába kerülő m-ok és kunok is problémát okozhattak, talán szét is verték őket), elővágtatott Rudolf Kapellen Ulrik vezette tartaléka, és eldöntötte a csatát. Rudolf jól mozgatta a nehéz- és könnyűlovasságot. Rudolffal ellentétben, kinek csata közben lovát is megölték, a fiatal László kir. csak végignézte az ütközetet. A ~ban Rudolf megalapozta a Habsburg-ház tört. szerepét, 1918. X-ig tartó hatalmát. B.A.

Jahrbuch des Vereins für Landeskunde 1978-79. (Andreas Kusternig: Probleme um die Kämpfe zwischen Rudolf und Ottokar und die Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen am 26. August 1278) - Mo. hadtört. I:54. - Kristó 1986:144. - Pálóczi 1989.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.