🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > misekönyv
következő 🡲

misekönyv (lat. missale): a szentmise szövegeit és →rubrikáit tartalmazó liturgikus könyv. - Eredetileg több kv-et használtak a lit-ban: a miséző számára készült a →szakramentárium, a lektor és a szubdiákonus számára az episztolárium, a diákonus számára az →antifonálé. A szert. szabályait az →ordo tartalmazta. A magánmisék kialakulása előtt ezeket a kv-eket használták. Ezután merült fel az igény, először a ktorokban, hogy az összes miseszöveg egy köt-ben megtalálható legyen. A ~ legkorábbi példája az utazó szerz-papoknak készült kis formájú, 700 k. bobbiói, s 800 k. Stowe-~. A 10. sz. végére megjelentek a teljes ~ek, de mellettük használták még a szakramentáriumokat is. A 12. sz. közepén szokásossá vált, a 13. sz. közepén előírás lett, hogy a pap az énekes misében is csöndben mindent mondjon együtt az énekesekkel. - A ~ magvát a szakramentárium jelentette. A többi kv. anyagából a gyakorlati igényeknek megfelelően lassan elhagyták a miséző számára kevésbé fontos részeket, pl. az énekelt részek kottáját; olykor szövegét is csak incipitként (→initium) adták meg. A ~ szerkesztésénél két változat alakult ki: 1. változtatások nélkül egymás mellé tették a megfelelő részeket; 2. egymásba ötvözve szerkesztették meg a miserészeket. Az előbbi a ném-róm. birod. területén, a másik a 12. sz. végétől Eu. egyéb országaiban lett uralkodó, s a kv-nyomtatással ez lett az állandó forma. - A nagy egyh. közp-okban (főként érs. székhelyeken) és szerz. közp-okban saját ~ek alakultak ki. 1080: Cluny, 1134: Citeaux, a 12. sz. végén a karth., 1244: a domonkos r. készítette el saját ~ét. A kárm-k kezdettől fogva saját ~et használtak. A ferences r. számára 1223: Assisi Szt Ferenc a római kúria ~ét (Missale Romanum) írta elő. 1562: a trienti zsin. elrendelte, hogy a mise körüli visszaélések és a ~ reformja érdekében alakuljon külön biz. Ennek értelmében IV. Pius p. 1564: felállította a ~-revíziós biz-ot. Munkájuk eredményét V. Pius p. 1570. VII. 14: Quam primum bullájával tette közzé. E Missale Romanum a trienti zsinat határozata alapján helyreállított római rítust tette kötelezővé. 6 hónapon belül be kellett azt vezetni mindenütt, ahol a saját ~ 200 évnél fiatalabb volt. E ~ anyaga azonos volt az 1474: Milánóban nyomtatott editio princepsszel, hozzátéve a ~ rubrikáit, de a →votív misékből csak egy kis válogatást, a →szekvenciákból mindössze 4-et tartalmazott. - V. Sixtus p. 1588: megszervezte a Rítuskongregációt a lit. reform végrehajtása érdekében. VIII. Kelemen p. 1602: megerősítette a kötelezettséget, hogy a róm. ~et →editio typicának kell tekinteni. Ennek következtében a bragai, lyoni és milánói érsséget, a domonkos, kárm., karth., s részben a ciszt. és prem. rendet kivéve 1588-tól a II. Vat. Zsin-ig (1962-65) mindenütt a trienti ~et használták, s a korábbi helyi sajátosságokat csak az egyhm. v. nemzeti →propriumok jelezték. - A →gallikanizmus részeként Fro-ban kísérletet tettek egy saját ~ továbbfejlesztésére, de ez valójában néhány szerző próbálkozása maradt, akik a Rítuskongregáció szabályait figyelmen kívül hagyták. Ennek ellenhatásaként Prosper →Guéranger kíméletlen harcot indított minden helyi sajátosság ellen a tiszta róm. lit-ért, s 1860: Fro-ban újra bevezették a róm. ~et. - A ~ 1570-1969: alig változott. Az első fontos változást XII. Pius p. (ur. 1939-58) →nagyhét-rendezése hozta. A róm. ~ utolsó, lényegében változatlan editio typicája 1962. IV: jelent meg, az 1960: kiadott ált. rubrikákkal. - A II. Vat. Zsin. szabályainak megfelelő ~et VI. Pál p. Missale Romanum konst-ja 1969. IV. 3: rendelte el, s az Istentiszteleti Kongr. 1970. III. 26: tette közzé. 1975: a 2., 2002: a 3. Editio typica jelent meg kisebb változtatásokkal. **

~. A vasárnapi és ünnepnapi teljes miseszövegek gyűjt-e. Bp., 1926. - A vasár- és ünnepnapi miseszövegek kv-e. 1-3. köt. Szerk. Klinda Pál. Uo., 1929. - ~. Az esztendő 52 vasárnapján, a pirosbetűs ünnepeken és gyászmiséken bemutatott ~ imáinak m. szövege. Uo., 1931. - M-lat. misszále az év minden napjára a róm. misekv. szerint. Ford., bev. és magyarázatokkal ell. Szunyogh X. Ferenc. Uo., 1933. - „Imádkozzunk az egyh-zal!” Filléres ~. 1-62. füz. Kiad. Fehér András. Bp., 1937. - Hubay Ilona: Missalia Hungarica. Régi m. ~ek. Uo., 1938. - Misekönyvecske. Gyermekek számára. Összeáll. Gyetvai Péter. Uo., 1942. - Jávor Egon: Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemz. Múz-ban. Uo., 1942. - LThK VII:449.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.