🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magyarok földje
következő 🡲

magyarok földje: a →kápolnai unió (1437. IX. 16.) után keletkezett történeti földrajzi meghatározás, mely Erdély vármegyei közigazgatású területeit foglalta magába. – A székely →székekkel együtt a központi →kormányszékek alatt állottak. Ezek: →Fehér vármegye (1744–1876: →Alsó-Fehér vármegye, →Felső-Fehér vármegye), →Belső-Szolnok vármegye, →Doboka vármegye, →Hunyad vármegye, →Kolozs vármegye, →Küküllő vármegye, →Torda vármegye. A →székelyek földjével, a →szászok földjével, időnként a →Partiummal együtt alkották a történeti Erdélyt. 1876: a →vármegyerendezéssel a megváltoztatott közigazgatási határok miatt a kifejezés történetivé vált. 88

Edelényi 1928:687. – Danyi–Dávid 1960:76.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.