🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mystici Corporis
következő 🡲

Mystici Corporis (lat. 'a Misztikus Testnek...'): XII. Pius pápa 1943. VI. 29-i körlevele az Egyházról, mérföldkő az →egyháztan fejlődésében az I. (1869-70) és a II. (1962-65) →Vatikáni Zsinat között. - Az úsz-i tanításra támaszkodva kifejti a Krisztus (Titokzatos) Testéről szóló szentpáli tanítást (Róm 12,4 kk.; 1Kor 12,12-31; Kol 1,18); ezzel túlhaladva a pusztán jogi szemléleten. Az Egyh. látható társaság, de misztérium (sacramentum) is, ahogy majd a →Lumen gentium zsinati konst. hangsúlyozza; láthatatlan lelki közösség, isteni arca van, szent, mert a Szentlélek élteti, ugyanakkor emberi is, bűnös tagjai vannak, ezért állandó reformra, megújulásra szorul (LG 8). - A II. Vat. Zsin. kiegészítette ezt a „misztikus test” képet az „Isten népe” bibliai képpel, és más bibliai képekre is hivatkozott. A ~ szól az egyháztagságról, amelyről sok vitát váltott ki a Trienti Zsinattól (1545-63) kezdve. A II. Vat. Zsin. (LG 16, GS 22) jelentős lépést tett előre a meg nem kereszteltek (egyházon kívüliek) üdvösségére vonatkozó tanításban. Sz.F.

LThK 1993. VII:583. - Gánóczy Sándor: Az Egyh. Szeged, 1995. (Teol. zsebkv-ek 9.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.