🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mulieris dignitatem
következő 🡲

Mulieris dignitatem (lat. 'Az asszony méltóságát...'), 1988. aug. 15.: II. János Pál pápa apostoli levele a nők méltóságáról és hivatásáról. - 1987: a Mária-év alkalmából a Püspöki Szinodus a laikusok egyh. hivatásának és küldetésének keretében foglalkozott a férfi és a nő antropológiai és teol. alapkérdéseivel. A Teremtő terve szerint az →ember mindig és csak mint →nő v. →férfi létezik. Ez világítja meg a nő méltóságát, hivatását és helyét az Egyh-ban és a társad-ban. - A ~ a →Boldogságos Szűz Mária üdvrendi szerepéből kiindulva mutatja be a nő szerepét a →teremtéstől a mennyek országáig. Elemzi a nő szerepét, Éva és Mária misztériumát, az anyaság és a mennyek országáért vállalt →szüzesség tartalmát; az asszonyok szerepét az evang-ban Krisztus mellett; Mária szűz anyaságát mint az Egyh. jegyesi és anyai természetének előképét. Ennek fényében a nő méltóságát a szeretet rendje határozza meg. - M-ul: Pápai megnyilatkozások, XIX. Ford. Kiss László. Bp., 1989. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.