🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mit brennender Sorge
következő 🡲

Mit brennender Sorge, 1937. márc. 14.: XI. Pius pápa (ur. 1922-39) pásztorlevele. - A náci No-gal való tárgyalások eredménytelenségét belátva (No. a jegyzékekre nem válaszolt), a p. a ném. és a világ katolikusainak tájékoztatására IV. 4: húsvétkor nyilvánosságra hozott enc-ban elítélte a ném. kormány katolikusellenességét, a konkordátum megszegését, a nemzetiszocialista (náci) újpogányságot, a fajelméletet, a faj-, egyh- és vallásüldözést, a korlátlan hatalmú államot. A ~ kiadása összefüggött a felekezeti isk-k megszüntetését előkészítő, Adolf Hitler kancellár (1933-45) aláírására váró törv-nyel. Válaszul a nácik a papok elleni valutacsempészési, szexuális stb. perekkel, erkölcsi botrányhírekkel próbálták eljárásukat igazolni. Válaszjegyzékükben visszautasították a p. ném. belügyekbe való beavatkozását, mivel a ~ nem a ném. kormányhoz, hanem a nép egy részéhez szólt. - Ezt követően (közzétételében megelőzve) az 1937. III. 19: kelt Divini redemptoris pásztorlevél az istentelen kommunizmust a „liberális materializmus” végső következményeként ítélte el, mind elméletben, mind gyakorlati kihatásaiban. XI. Pius szerint „a kommunizmus mint társad. rend, önmagában teljesen gonosz lévén, még politikai alkalmazkodásból sem pártolható keresztények részéről”. 88

A vatikáni m. követ jelenti... 1969:246. (77.) - Balogh-Gergely I:218.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.