🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mindszenty Akadémia előadásai
következő 🡲

Mindszenty Akadémia előadásai, 1951-1969 (a →Pázmány Péter Szabadegyetem számára): 1951: Haendel Vilmos: alkotmányjog - Hohenlohe Károly Egon: filozófia - Krúdy Ferenc: közgazdtan - Luttor Ferenc: társadalomtud. - Oláh László: természettud. - Szabó László, dobosi: művészettört. - Kövesligethy Radó: az izzólámpa ipar (csak az Akad. sz.) - Oláh László: sejtegyensúly és daganatkeletkezés (csak az Akad. sz.) - 1952: Dezső László: történelem - Szabó László, dobosi: művészettört. - Fülöp László: közgazdtan - Hohenlohe Károly Egon: világirod. - M. Juhász Mária: m. irodtört. - Keleméry Tamás, vitéz: katonai ismeretek - Kerecsendi Kiss Márton: m. irodtört. - Kopitinszkyné Fayer Márta: lélektan - Kövesligethy Geyza: műszaki ismeretek - Krúdy Ferenc: közgazdtan - Luttor Ferenc: társad-tud. - Oláh László: biológia - Rajczy Imre: sport és nemzetnevelés - Sütő Nagy László: mat. és fiz. - Szentkirályi Ede: katonai ismeretek - Vincze Lajos: m. néprajz - 1953: Demes Péter, Nt.: Vallás és tud. - Girsik Géza: A Bólyaiak és a nem euklidesi geometria. - Haendel Vilmos: Köztársasági kormányrendszerek. - Hajnóczy Iván: Madách: Az ember tragédiája. - Hán Ferenc: Talajtérképezés a mezőgazd. szolgálatában. - Hohenlohe Károly Egon: A színház és közönség. - Kövesligethy Geyza: Rugalmasságtan. - Máthé Ernő: Büntető jogunk fejlődése a kriminál szociológia és pszichológia hatása alatt. - Monostory János: Modern altatószerek. - Orsós Ferenc: Halál utáni mésztelenedés, szuvasodás és állcsontheg képződés. - Szlatinay László: A műgumi. - 1954: Castelli Kont Ignác: A 19. sz. olasz opera-művészete. - Dulácska János: A fekélyes vastagbél-gyulladás modern kezelése. - Fáy István: Jókai. - Follmann Jenő: A rák keletkezése és megelőzése. - Kopits Imre: Szemelvények az emberi mozgás élettanából. - Gosztonyi Gyula: A keresztény-bazilika eredete. - Magassy Gábor: A gyomorfekély. - Milotay István: Mivel járultunk hozzá mi magyarok a nyugati kultúrához. [távelőadás] - Nagy Balázs Dezső: Az ormányság néprajza. - Puky Péter: Buenos Aires vasúti közlekedése. - Szabó Miklós: A m. ipar új rendje. - Vági István: Argentína talaj-, erdő- és éghajlati viszonyai eu. erdőgazdaságok szempontjából. - 1955: Aczél Márton: Argentínai légycsaládok. - Bakos Károly: A rákos megbetegedés aetiologiája és biológiája. - Buchinger Mária: Mit köszönhet az Óvilág D-Amerikának a termtud-ok közbenjárásával. - Castelli Kont Ignác: A m. kir. Operaház tört. - Fáy István: Arany János és a m. sors. - Geldrich János: A járványos gyermekbénulásról, kül. tek. a védőoltásokra. - Kerecsendi Kiss Márton: elbeszélése fölolvasása - Vojt Ilona (vitéz Kolozsváry Borcsa Mihályné) dalestje (közrem. Szende Ferenc és Castelli Kont Ignác) - Kopits Imre: A Pázmány Péter Tudegy. 32. évf. -: A gyermekbénulás késői szaka. - Kótai Zoltán: Az emigráció lelki betegségei. - Magyary Gyula: Eu. kultúrája a mai szellemtört. korszakban. - Mezgár Lajos: Jézus élete és munkája. - Németh Ferenc SJ: M. természettudósok. - Pintér Ferenc: Táncbemutató (Gyöngyösbokréta, Matyó-lakodalom és Haláltánc). - Puky Péter: Van-e jövője a vasútnak a modern közlekedés-politikában? - Sütő Nagy László: Bólyai geometriája mint a relativitás előfutára. - Vácz Elemér: A két vh. közötti m. középoszt. - 1956: Castelli Kont Ignác: Pietro Mascagni élete és a „Parasztbecsület” opera ismertetése. - Krúdy Ferenc: Az emigráció feladatai. - 1959: Baráth László: Paraguay és a paraguayi magyarok. - Hohenlohe Károly Egon: Beethoven. - Csík Béla: Az atomenergia felhasználásának jelenlegi helyzete. - 1960: Botta István: A nagybányai festőisk., a m. Barbizon. - Csík László: Az 1956-os m. szabharc és annak hatása (sp. nyelven). - Dominits László: Argentína függetlenségi ünnepe (sp. nyelven) - Emődy Zoltán: Szabó Dezső. - Hamary Dániel: Trianon. - García, Eduardo Augusto: El sesquicentenario argentino. - Keve László: A modern fűtési rendszer. - Leskó Béla, Nt.: Megemlékezés Fáy Istvánról. - Mikszáth Antal: A trianoni Mo. - Theész János: Széchenyi. - Vácz Elemér: Gr. Széchenyi István. - 1961: Jorge, Ernesto Bartomeu: La Universidad de La Plata y antecedentes históricos universitarios. - Hohenlohe Károly Egon: A helyes és helytelen irányú gondolkodás. - Emődy Zoltán: Bartók Béla. - Alvaro, Latrumbe: El valor moral de la revolución húngara de 1956. - Tollas Tibor irod. estje - Travaglino, Oscar: La filosofía marxista y la filosofía Santo Tomista. - Vácz Elemér: „Ex Turcia nulla redemptio est” (Törökországból nincsen visszatérés). Mikes Kelemen halálának 200. évford-ja alk. - 1962: Emődy Zoltán: Megemlékezés Kodály Zoltánról 80. születésnapja alk. (Miskolczy Dóra zongorán Kodály darabokat adott elő) - Hamary Dániel: A magyarság mai helyzete és a kelet-nyugati hidegháború. - Kesserű István, ifj.: Anyagépítő kezelési módszerek. - Kopits István: Izületi fájdalmak idősebb korban. - Kövesligethy Radó: Egy csillag születése (id. Kövesligethy Radó szül. 100. évford-jára). - Raisz István: A mai színes fényképészeti eljárások. - Sömjéni Ernő: Árkövi József dr., a világ első stomatológiai klinikájaa megalapítója. - 1963: Gárdonyi Géza Annuska c. darabja (Hajmássy Miklós rendezésében) - Kalmár Endre: A II. vh. sorsdöntő eseményei a legújabb szakirod. megvilágításában. - Veszprémy Lóránt: Néhány kép a mai üzleti élet érdekességeiből. - Ankét: A m. jövő megőrzése külföldön (bev. Kövesligethy Radó) - 1964: Madách Imre: Az ember tragédiája, V. szín. (M. Színjátszó Társaság) - Sikos Endre: Madách Imre és Az ember tragédiája. - Bonczos Miklós: M. szociálpolitika a két vh. között. - Szabó László, dobosi: Michelangelo. - Emődy Zoltán: Mo. népmozgalmának alakulása a kiegyezés korától napjainkig. - Gál Dénes: Dentumagyaria (dr. Padányi művének ismertetése). - Hamary Dániel: Az erdélyi magyarság mai helyzete. - Koppányi Dénes: É-amerikai helyzetkép. (távelőadás) - Kövesligethy Radó: Galileo Galilei. - Sömjéni Ernő: A helytelen táplálkozás és következményei. - Sütő Nagy László: A m-ok indiai és távolkeleti rokonai. - 1965: Constantino, Dimitriu: Buddhizmus. - Wágner Mártonné: A m. zene nevelő hatása a zenevilágban. - Petróczy István: Kosztolányi Dezső. - Kuthy Tamás: Pszichoanalízis. - Botskor Iván: Aldous Huxley. - Gallus Géza: A repülőtányér és az űrrepülés. - Pinczinger Lajos: A műalkotásról általában és a versírásról környezetünkben. - Sikos Endre: Főisk. élet Mo-on. - ANKÉT: Az argentínai magyarság mai helyzete és feladatai (bev. Vácz Elemér) - 1966: Leskó Béla, Nt.: Egy prot. kommentárjai a vatikáni zsinatról. - Casanova, Agustino: A kerség a modern világban. - Emődy Zoltán: A 80 é. Kodály. (Kísérő programját a regös cserkészek állították össze) - 1967: Hohenlohe Károly Egon: Vallástört. összefüggések. - Sikos Endre: A 200 é. selmeci főisk. és a selmeci diákszokások. - Jármy Aladár: Tisza folyónk az orosz hódító tervekben. - Hamary Dániel: A 67-es kiegyezés és a nemzeti kérdés. - Bakos Károly: Az argentínai magyarság szociális és eü. viszonyai. - Székásy Miklós: Míndszenty József és a m. sors. - Hohenlohe Mary és Hohenlohe Siegfried: Utazás Távol-Keleten. - 1968: Jálics Ferenc: A kat. egyház fejlődése az utolsó 10 évben. - Sütő Nagy László: Korunk társad. betegségei. - Petróczy István: Oswald Spengler sorsfil-ja és a pszeudomorfo kultúra. - Csík László, vitéz: Az egészség és a hosszú élet titka. - Fóthy Gyula: Képek a romantikus Eu-ból. - 1969: Bethlen Géza, gr.: Argentína emigráns szemmel. - Quihillalt, Oscar A.: Energia atómica en la Argentína. - Keve László: A hit és Isten-fogalom modern megvilágításban. 88

Vácz Elemér: A Mindszenty Akad. utolsó 5 éve (1964-1969). Buenos Aires, 1970. - Némethy Kesserű 1999:E7.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.