🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miksa, I.
következő 🡲

Miksa, I., Habsburg (Bécsújhely, Alsó-Au., 1459. márc. 22.-Wels, 1519. jan. 12.): német-római császár (ur. 1493-1519). - III. Frigyes fia. 1477: házassága Máriával, Merész Károly burgundi hg. leányával biztosította számára a burgundi örökséget. 1486: róm. (tkp. ném.) kir. 1490: Mátyás m. kir. halála után visszafoglalta Alsó-Au-t és Bécset. 1492: Villachnál török sereget győzött le. 1493: apja halála után egyeduralkodó. Házasságot kötött Bianca Maria Sforzával. 1495 nyarán a wormsi birod. gyűlés kimondta az örökös birod. békét; ált. adót vezetett be, legfelső birod. bíróságot állított föl (a határozatok egy részét 1500. IV. 10: az augsburgi birod. gyűlés visszavonta). ~ 1495: csatlakozott a Velencei Ligához, bekapcsolódott az itáliai háborúba, de az állandóan változó szövetségesek miatt nem tudta a cs. jogokat érvényesíteni Itáliában. A háború kezdetén a p. mellé állt. 1511: szembefordult vele, 1508: Trientben p. koronázás nélkül választott róm. cs-rá nyilvánította magát. 1516: a brüsszeli békében beletörődött itáliai harcainak eredménytelenségébe. - Uralkodása sem No. belső, sem nemzetk. helyzetében nem hozott lényeges változást. Családi pol-jával mégis a Habsburgok későbbi eu. hatalmát vetette meg (saját házassága mellett 1496: fiának, Szép Fülöpnek megszerezte a sp. trón örökösnőjének kezét, 1515: a →Habsburg-Jagelló házassági szerződés biztosította az örökösödési jogot Mo-ra és Cseho-ra. Képzett, művelt egyéniség, művészek és tudósok támogatója. A róla szóló szépirod. alakját többnyire romantizálja. Ba.J.

Meyers XV:783. - Gonda-Niederhauser 1977:23. - Engel-Holtz 1990:374.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.