🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mihályfi
következő 🡲

Mihályfi Ákos István, OCist (Szepetnek, Zala vm., 1862. szept. 2.-Bp., 1937. máj. 27.): egyetemi tanár. - Budán és Veszprémben tanult, Zircen 1879. VIII. 27: lépett a r-be, Egerben éretts., a teol-t 1881-86: Innsbruckban végezte, 1885. VIII. 4: ünn. fog-at tett, 1886. VIII. 8: pappá szent., XII. 17: teol. dr. 1887. II. 1: Zircen, 1889: a Bernardinumban spirituális és teol. tanár. 1906. II. 2-1934. VI. 30: a bpi egy. hittud. karán a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára. 1909/10: és 1914/15: a hittud. kar dékánja, 1916/17: az egy. rektora, 1917/18: és 1926. V-IX: prorektora. A háborús beszerzési nehézségek csökkentésére létrehozta az egy. tanárok és alkalmazottak beszerzési csop-ját. 1914. VI. 25: sztrázsai prép., 1926. II. 8: villers-i c. apát. 1934. VII: nyugalomba vonult. - 1892: a SZIT tud. és irod. o-ának tagja, 1893: a hittud. kar bekebelezett dr-a, 1921. V-1933. IV: a SZIT alelnöke, vezette a →Szent István könyvek (1-12. sz.) kiadását. 1915: a SZIA I. o-ának tagja, 1921/33: az I. o. elnöke, 1933. II. 24: a SZIA, III. 23: a SZIT tb. tagja, a Kat. Írók és Hírlapírók Pázmány Egyes-ének vez. tagja volt. Része volt az Új Lap és a Családi Regénytár megjelenésében. - M: Szűz Mária az ó-szöv-ben. Májusi elmélkedések. Bp., 1890. (2. átd. kiad. Uo., 1929) - A kat. társad-ról. Uo., 1894. - Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. Bp., 1895. - A papnev. tört. és elmélete. 1-2. köt. Uo., 1896. - Synopsis archeologiae biblicae... Uo., 1897. - Synopsis hermeneuticae biblicae... Uo., 1897. - Kat. egyetemek. Uo., 1898. - Kat. egyetem. 2 beszéd a kat. nagygyűlésen. Uo., 1900. - Kat. jótékonyság a nagyvárosokban. Uo., 1901. - Egyh. beszéd Szt István... ünnepén. Uo., 1903. - A túlvilág. Nagyböjti sztbeszédek. Uo., 1904. - Új örök törv. Uo., 1905. - A kat. egyh. kérdése hazánkban. Uo., 1912. - A papság feladatai a háború után. Rektori megnyitó beszéd. Uo., 1916. - Elmélkedések a halálról. Uo., 1916. (Ker. kiskvtár II. 1.) - Elmélkedések a pokolról. Uo., 1916. (Uaz II. 2.) - Elmélkedések a mennyországról. Uo., 1916. (Uaz II. 3.) - Elmélkedések a tisztítóhelyről. Uo., 1916. (Uaz II. 4.) - Elmélkedések az utolsó ítéletről. Uo., 1916. (Uaz II. 5.) - A nyilvános istentiszt. Egy. előad. a lelkipásztorkodástan köréből. Uo., 1916. (4. átd. kiad. Uo., 1933) - Die Bedeutung d. ung. Königskrönung. Pécs, 1917. - A m. kir. koronázás jelentősége. Bp., 1917. - Posledné veci cloveka. Rózsahegy, 1917. - A halottégetés. Bp., 1917. - Emlékbeszéd Dudek Jánosról. Uo., 1918. (SZIA emlékbeszédei. I. 1.) - Lélekmentés a nagy világégés után. Uo., 1920. - Az ember megszentelése. Egy. előadások a lelkipásztorkodástan köréből. 1-2. köt. Uo., 1921. (2. jav. kiad. Uo., 1926) - Az új misekv. nevezetesebb újításai. Összeáll. Uo., 1921. - Az igehirdetés. Egy. előadások a lelkipásztorkodástan köréből. 2. átd. kiad. Uo., 1921. - Giesswein Sándor emlékezete. Uo., 1923. (SZIA emlékbeszédei I. 7.) - ~ beszédei. 1. köt. Egyh. beszédek; 2. köt. Társad. beszédek. Az Ünnepnapok és Egyh. beszédek bőv. kiad. Uo., 1929. - A Katolikus Szemlének 1890: és 1923-30: társszerk-je, 1891-1922: fel. szerk-je, a Patrona Hungariae c. lapnak 1891: szerk-je. - Cikkeket írt a Pallas nagy lex-ba. 88

Békefi 1896:360. - Szinnyei VIII:1278. - Theológia 1937:4. sz. (Tóth Tihamér: ~) - Hermann-Artner 1938:563. - Pataky Arnold: Emlékbeszéd ~ v. oszt. elnök tb. tag felett. Bp., 1938. - Schem. Cist. 1942:232. - Lenhardt Vilmos: ~ élete és művei. Bp., 1959. (dissz.)

Mihályfi Mária (Bp., 1946. nov. 29.-): festő, szobrász. - 1974-80: Sarkantyú Simon növ-e a bpi képzőműv. főisk-n. 1980: Herman Lipót-díjat kapott. - ~ munkája 1976: a császári, 1987: a bp-vizafogói plébtp. keresztúti stációi. **

KMML II:790.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.