🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend
következő 🡲

Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend, Pécs (lat. Congregatio Beatae Mariae Virginis der Augustiner Chorfrauen, CBMV): tanító női szerzetesrend. - A Pozsonyban 1747: megtelepedett →ágostonos kanonisszákat 1851: Scitovszky János pp. hívta meg Pécsre. 1943: Pécsett a főnökség és noviciátus mellett el. és polg. isk-t, leánylíceumot, →Szent Margit Nevelőntézetet és →Szent Erzsébet R.K. Leánygimnáziumot; Bölcskén el. és polg. isk-t; Zalaegerszegen 1929-től el., polg. isk-t, leánylíceumot és tanítónőképzőt gyak. isk-val, Nagykanizsán 1934-től alsó tagozatú leánygimn-ot és leánylíceumot vez. - 1948: az államosításkor a r-nek 84 tagja, 40 civil alkalmazottja, az isk-kban 1700 tanulója, az internátusokban 300 növ-e volt. 1950: a feloszlatás és internálás után tp-uk a rend tulajdonában maradt, fenntartását, gondozását továbbra is a nővérek végezték, néhányan az egyh. tulajdonban maradt Prohászka Otthonban dolgoztak. - 1989-: folyamatosan visszakapták épületeiket. 1991: 6 csoportos óvodát indítottak. 1994: 14 nővér megkezdhette a közös életet. 1999: újabb épületrész készült el, ahol 8 o-os ált. és zenei isk-t nyitottak. A Prohászka Otthon a rendház egy részének hozzácsatolásával emelt létszámmal működik tovább. Az újrakezdés előtti években a zalaegerszegi és nagykanizsai nővérek a Római Unióhoz, a pécsiek a Föderációhoz csatlakoztak. Főnöknője 2006: Maróti Jolán M. Assumpta. r.k.

MKA 1927:264. - Fourier Szt Péter: A szerénység szabályai. A Miasszonyunkról nev. női rend számára. Pécs, 1927. -: A Miasszonyunkról nev. női szerz. rend ősi és valódi szelleme. (+ függelék: Elmélkedések Fourier Szt Péter ünnepének novénájára.) Fr. eredetiből ford. Uo., 1932. - M. diákkalauz 1940:117. - Pilinyi 1943:274. - MEN 1948:333.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.