🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mezőkövesd
következő 🡲

Mezőkövesd, 1973: város, B-A-Z m.: 1. ~-harsányi esperesi ker. az egri főegyhm-ben. Plébániái: Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépváralja, Harsány, Kács, Mezőkeresztes I-II., Mezőkövesd I-II., Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőszemere, Sály, Szentistván, Szihalom, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna. - 2. plébánia I. 1332: már létezett. Tp-át Szt László kir. tit-ra sztelték, a mait 1763: építették. Org-ját (2/28 m/r) 1899: a →Rieger gyár (op. 746.) építette, 1949: az →Angster gyár, 1962: a FMKV átépítette. A törökök 1596: elpusztították. Lakói 1576: ref-ok lettek. 1676: alapították újra. A tp. tornyát 1956: egy páncélos ágyúval lerombolta, 1960: építették újjá. Harangjait 1928: 100, 79,5 és 57cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban, 1930: 41 cm átm. Szlezák László Bpen, 1966: 125 cm átm. Ducsák István Őrszentmiklóson öntötte. Anyakönyvei 1678-tól. Kegyura 1880: a Pénzügymin. - 1987-től oldallagosan ellátja Mezőnyárádot. - Plnosai: Nagy János László, 1696: Zell Farkas, 1700: Kis János, 1702: Pathay István, 1705: Istvánffy Ádám, 1710. Bencsik István, 1727: Hollósy Ferenc, Deák Ádám, 1731: Lendvay István, 1736: Szentiványi János, 1740: Turi András, 1750: Nihalovszki János, 1756: Kapossy András, 1764: Nérer Tamás, 1767: Répássy András, 1789: Tót Imre, 1795: Gregor Imre, 1805: Szür István, 1810: Pap Ferenc, 1832: Beszky Ferenc, 1837: Strba Antal, 1851: Morvay János, 1862: Tabódy Péter, 1876: Kőszeghy-Winkler Mihály, 1910: Vass Imre, 1916: Kiss László, 1928: Csepela Lajos, 1946: Maday Béla, 1949: Bőthy Lajos, 1955: Gályász László, 1957: Bartányi Andor, 1958: Varga Sándor, 1975: Szoó István, 1977: Varga Sándor, 1990: Jéger Károly. - Lakói 1840: 6632 r.k., 69 izr., össz. 6701; 1910: 16.264 r.k., 22 g.k., 7 g.kel., 23 ev., 217 ref., 669 izr., össz. 17.202; 1940: 19.612 r.k., 55 g.k., 2 g.kel., 38 ev., 311 ref., 798 izr., 22 egyéb vall., össz. 20.838; 1992: össz. 17.974. - 1948: 53 tanerős r.k. ált. isk-jában 2253 tanuló. 1991: nyílt meg a Szt István Kat. Ált. Isk. - Kat. sajtója: 1921-44: Borsod, 1928-29: Magyar Parlag; 1991: Sziklaforrás. Szerk. Szarka István kp., 2000: Novák István kp. Megj. évente 6x. - 3. plébánia II. 1944: alapították a jezsuiták. Tp-át 1923: Jézus Szíve tit-ra sztelték. Org-ját (2/12 m/r) 1967: Erdősi József és Gonda Nándor építette. Anyakönyvei 1963-tól. Harangjait 1922: 43 cm átm. a Harangművek Rt. Bpen, 1928: 59 cm átm. Walser Ferenc Bpen öntötte. - 2000. XI: hozzá tartozik a 127. sz. Szt László kir. cserkészcsapat. - Kálváriája a temető középterén patkó alakban 7-7 stáció, középen eklektikus építmény 1887 fölirattal, tetején 2 régi, 4 újabb alakból álló kálváriajelenettel. Bal oldalán sátortetővel födött, fa harangláb. →Matyó Dalárda Jéger Károly-88

~i kat. tudósító a harangokról. Mezőkövesd, 1928. - ~ város monográfiája. Szerk. Sándor István, Sárközi Zoltán. Uo., 1975.  - Patay 1982. - Soós I:83, 86. - Szilágyi 1980:53. - MKH 1995:821. - MKA 2000:338.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.