🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mesztegnyő
következő 🡲

Mesztegnyő, Somogy m.: 1. plébánia a veszprémi egyhm. marcali, 1993. V. 31-től a kaposvári egyhm. segesdi esp. ker-ében. 1332: már létezett. Tp-át Szt Miklós tit-ra sztelték. A törökök 1566 u. elpusztították. A falu a török idők után a régi helyétől távol, É-ra épült újra. A pléb-t 1740: alapították újra. Mai Nep. Szt János-tp-át 1778: építették. Org-ját (2/8 m/r) 1967: a FMKV építette. Harangjait 1773: 67 cm átm. Johannes Koll Pesten, 1924: 51 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban, 1969: 86 cm átm. Ducsák István Őrszentmiklóson öntötték. - 2. Szt Miklósról nev. domonkos kolostor. 1476: Szerecsen György alapította a plébtp. mellett. 1558: Zrínyi Miklós említi levélben a monostor épületét. - 3. Nepomuki Szt János ferences kolostor és tp. 1747: Hunyady Antal gr. mariánus ferenceseket telepített ~re, II. József a ktort 1788: feloszlatta. Az épület Ny-i szárnyában 1872-1950: a vincés nővérek laktak és tartottak fenn isk-t. - Anyakönyvei 1751-től. Kegyura 1880: Hunyady Imre gr. - Filiái 2000: Hosszúvíz, Kelevíz. - Plébánosai: 1330 k. Domonkos; 1500 k. Gergely; 1713: Vörös Gergely, 1747-től ferencesek: Bitter Eduárd, 1751: Rajtsits Sebestyén, 1776: Biskopics Rókus, 1778: Kráncsits Marcián, Vásolics Sidonius, 1790: Kramarits Péter, Rumi Mihály, 1804: Mikos András SJ, 1806-tól egyhm-sek: Balássy István, 1811: Buday János, 1837: Koller József, 1860: Wehofsits András, 1862: Németh József, 1891: Neup Márton, 1896: Vörös János, 1936: Vizsy Pál, 1945: Kakas Aladár, 1970: Kardos Ferenc, 1994: Tapsony (Szűcs Imre) látta el, 2000 e. Varga Attila. 2001-: Marcali (Kiss Iván) látja el. - Lakói 1840: 1023 r.k., 118 egyéb vall., össz. 1141; 1910: 1838 r.k., 1 ev., 6 ref., 3 izr., össz. 1848; 1940: 1660 r.k., 2 g.k., 6 ev., 2 ref., 3 izr., össz. 1673; 1983: 1390 r.k., össz. 1398; 1995: össz. 1412. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 260 tanuló. H.F.L.-**

Schem. SM. 1851:111. - Gerecze II:724. (Mesztegnye) - Harsányi 1938:86. - Aggházy II:173. - Patay 1982. - TKMK 454. - Műemlékvédelmi Szle 1995:229. - Schem. Kv. 1995:33. - MKA 2000:566.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.