🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mensa Academica
következő 🡲

Mensa Academica, Nagyvárad, 1908. febr. 18.-1921?: a →Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia hallgatói étkezésének biztosítására alakított egyesület. - Adományokból és saját rendezvények bevételeiből tartotta fönn magát, a tagsági díj kiadásainak 1-4 %-át fedezte. 1914 nyarától a jogakad. épületében hadikórházat rendeztek be, a diákok nagyobbik részét behívták katonának. Az 1917/18. tanévben 19 joghallg-t segélyeztek havi 20-50 K-val 3660 K összegben, a ~ a megmaradt hallg-kat 1919. IV: a rumén megszállás után is ellátta. 88

A nagyváradi Kir. Kat. Jogakad. almanachja az 1908/9. tanévről. Nagyvárad, 1909:42; 1917/18:114.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.