🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mediator Dei
következő 🡲

Mediator Dei, 1947. nov. 20.: XII. Pius pápa körlevele a liturgiáról. - Kezdő szavai („Közvetítő Isten és az emberek között”) a 1Tim 2,5-re utalnak. A ~vel a p. a két vh. között kibontakozott lit. megújulásra válaszolt. Észrevételei beépültek a II. Vat. Zsin. →Sacrosanctum Concilium lit. konst-jába. - A ~ főbb pontjai: a lit. lényegi alkotóelemei, a liturgikus cselekmények hatékonysága a kegyelem rendjében, az eucharisztikus áldozat természete, a hívők (általános) papsága, a szentáldozás az euch. áldozat kiegészítő része, Krisztus jelenléte az Egyh. misztériumában. - Szövege lat-ul: AAS 39 (1947):521; m-ul: ETM 1997:3840. - A →liturgikus reformot a II. Vat. Zsin. (1962-65) továbbfejlesztette és beteljesítette. Sz.F.

SC - LThK 1993. VII:31.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.