🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > McKeesporti Szent István egyházközség
következő 🡲

McKeesporti Szent István egyházközség (Pennsylvania állam, USA): A Pittsburgh melletti McKeesport acélipara vonzotta a bevándorló m-okat, akik már 1897: tp-építő biz-ot alakítottak. Bubics Zsigmond kassai mpp. küldte nekik 1899: Kovács Kálmánt, aki a 23 családból, kb. 817 főből álló közösség plnosa lett. Megalakult az egyhközs., 1901: felépítették a Szt István kir.-tp-ot, felszentelésére I. Ferenc József kir-tól kaptak Magyarok Nagyasszonya-oltárképet. Az üvegablakok a m. szenteket ábrázolták, orgonát is építtettek. 1912: az Isteni Megváltó Leányai kaptak zárdát, és elkezdték a tanítást a m. gyerekek számára. Az érkezésüket követő fél éven belül Clairton, Elizabeth, Allegheny, Braddock, Pittsburgh, Homestead, Daisytown, Iswin és Sohu városban nyitottak missz. isk-t. - 1927-: Réthy János plnos idejében vette át a plébánosi hivatalt. Megalakult a Szt Név Társulat, a Páli Szt Vince Egylet és a Kis Jézus Virága Egyesület. - Novák Rajmund plnos szervezte meg az 56-os menekültek segítését. Bevezette a májusi Fatimai Szűz-ájtatosságot. →Kató István plnos idején a hívek számának csökkenése miatt az isk-t 1967: be kellett zárni. 1974-: Brabender Henrik diakónus segítette Kató Istvánt, ez évben Mindszenty József bíb. is ellátogatott a ~be. 1990: Miklósházy Attila pp. látogatta meg a ~et. A pittsburghi mpp. a hívek csekély száma miatt meg akarta szüntetni az egyhközs-et, végül megígérte, hogy amíg Kató István él és el tudja végezni feladatát, a tp. nyitva marad. Kató István 2002: meghalt és a ~et a közeli Szt V. Pius pléb-hoz csatolták. - Plébánosai: 1899: Kovács Kálmán, 1927: Réthy János, 1946: Novák Rajmund, 1962-2002: Kató István. - M. kat. sajtója: 1895-1905: Magyarok Csillaga, 1912-23: Magyar Katholikus Zászló, 1924: Magyar Zászló. Mi.A.

Török 1978:208. - Miklósházy 2005:13.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.