🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marana Tha sorozat
következő 🡲

Marana Tha sorozat, Bp., 1989-: karizmatikus lelkiséget terjesztő könyvsorozat. Közreadja →Katona István, a 7. számtól a Marana Tha 2000 Alapítvány. - 1. Knoch, Otto: Élet Isten lelkének erejéből. Ford. Remenár Renáta. 1989. - 2. Uő: Isten lelkében imádkozni. 1990. - 3. Uő: A zsoltárok szellemében élni és imádkozni. 1990. - 4. Cantalamessa, Raniero: Megújulás a Szentlélekben. 1990. - 5. Laurentin, René: Csodák El Pasóban? 1990. - 6. Martin, Ralph: Férjek, feleségek, szülők, gyermekek. 1991. - 7. Tardif, Emiliano-Prado Flores, José H.: Jézus él! 1991. - 8. Jöjj, és kövess engem! A Miatyánkról, a Hiszekegyről, az egyházról és a szentségekről, a szeretet parancsáról. Ford. Pohlinger László. Átd. uő és Zsigmondné Hegyháti Ágota. 1991. - 9. Tardif, Emiliano-Prado Flores, José H.: Jézus a Messiás. Ford. Pável András, Paics Marianna, Prókai Réka. 1991. (2. kiad. 1999) - 10. Linn, Matthew és Dennis: Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására. Ford. Fierer Ottóné. 1992. - 11. Linn, Dennis és Matthew: Az élet sebeinek gyógyítása. Ford. Sztrilich Ágnes, Nagy Györgyné. 1992. - 12. Scanlan, Michael-Cirner, Randall J.: Szabadítás a gonosz lelkektől. Ford. Tóth Piroska. 1992. - 13. Yocum, Bruce: A prófécia. Ford. Tóth Mária. 1992. - 14. Sievers, Ernst: Élet a lélekben szeminárium. Lelkigyakorlatos munkafüz. Ford. Czellár Katalin, Hertei Annamária. 1992. (7. bőv., jav. kiad. 2004) - 14/b. Uaz. Kézikv. szemináriumi vez-k részére. Ford. Penyigey Lászlóné. 1992. - 15. Martin, Ralph: Éhezés Istenre. Ford. Czellár Katalin. 1992. - 16. - 17. Müller, Jörg: Utak a lelki élethez. Ford. Winkler Zsuzsa. 1993. - 18. Bertolucci, John: Tűzben a lélekkel. Ford. Fellegi Sarolta, Nagy Györgyné. 1993. - 19. Linn, Dennis, Matthew és Maria: Az emlékezet gyógyítása. Ford. Fellegi Sarolta, Nagy Györgyné, Sztrilich Ágnes. 1993. - 20. Kovács Gábor: A lángoló Isten. 1993. - 21. Popp, Georg: Aki elveszi szorongásainkat. Ford. Ács Magdolna. 1993. - 22. Müller, Jörg: Isten téged is meggyógyít. Ford. Winkler Zsuzsa. 1993. - 23. Takács Emőke: Mária mesél Jézusról a gyermekeknek. 1993. - 24. Szentlőrinczi Klára: Figyelsz rám? 1993. - 25. Brown, Michael H.: Az utolsó óra. Ford. Baka Ilona. 1994. - 26. - 27. Katona István: Örömöt adtál szívembe. 1994. - 28. Orenstein Mária: Szomjazom az Isten után. 1994. - 29. - 30. Suenens, Leo Jozef: Új Pünkösd? Ford. Szántó István (Kardos Klára). 1994. - 31. Müller, Jörg: „... és ő meggyógyítja minden gyöngeséged.” Pszichoterápia ker. nézőpontból. Ford. Bálint Róbert. 1994. - 32. Buob, Hans: A Szentlélek adományai. Ford. Winkler Zsuzsa. 1994. - 33. Spies, Raymond: Vért könnyezve esengek hozzátok: térjetek meg! A nadzsui Madonna-szobor tört. Ford. Zsoldos Imre. 1994. - 34. Vanier, Jean: Ne félj! Ford. Winkler Zsuzsa, Izvekov Ágnes. 1994. - 35. Barbarić, Slavko: A szeretet isk-ja. Medjugorje. Ford. Borostyánkőy Ágnes, Kovács Bea, Takács Emőke. 1994. - 36. Thurian, Max: Mária. Jézus anyja mint az egyház ősmintája. Ford. Szentlőrinczi Klára. 1995. - 37. Müller, Jörg: Én hívtalak téged. Ford. Penyigey Lászlóné. 1995. - 38. Katona István: Boldog vagy, mert hiszel. 1994. - 39. Vlašić, Tomislav-Barbarić, Slavko: Hagyatkozzatok teljesen énreám! Ford. Gertheis Antal. 1995. - 40. Carothers, Merlin: A dicsőítésben rejlő erő. Ford. Horváth Lajos. 1995. (2. kiad. 2006) - 41. Kelly, Matthew: Így szól az Úr! Ford. Nagy György, Juszkó Szilvia. 1995. - 42. Linn, Matthew és Dennis-Fabricant, Sheila: Életünk nyolc szakaszának gyógyítása. Ford. Nagy György. 1995. - 43. Müller, Jörg: Isten más. Ford. Sallai Gábor. 1995. - 44. Nagy István: Kegyelmet kérek. 1995. - 45. Sípos (S) Gyula: Küldöttek. Reg. 1995. - 46. Boudet, Paulette: Nem a te harcod. Ford. Madocsai Bea. 1995. - 47. Mansfield, Patti Galagher: Az Új Pünkösd kezdete. Ford. Penyigey Lászlóné. 1995. - 48. McDonnell, Kilian-Montague, George T.: Szítsátok fel a lángot! Ford. Szabó Tamás. 1995. - 49. Schubert, Linda: 5-perces csodák. Ford. Ulicsák Szilárd. 1995. - 50. DeGrandis, Robert: A nyelvek adománya. Ford. Király Miklósné. 1995. - 51. Heron, Benedict M.: A kat. karizmatikus megújulás. Ford. Polcz Iván. 1995. - 52. Schubert, Linda: Az atyai áldás gyógyító ereje. Ford. Csete Lajosné. 1996. - 53. Berkecz Franciska: A bölcsesség kezdete. 1995. - 54. Bedard, Bob: Merre tovább, Uram? Ford. Sallai Gábor. 1996. - 55. Mária-jelenések Litmanovában, 1990-1995. 1996. - 56. Katona István: Az Úr arca előtt! 1-2. köt. 1996-97. - 57. Tardif, Emiliano-Prado Flores, José H.: Poggyász nélkül a Föld körül. Ford. Borhidi Katinka. 1996. - 58. Fitch, Ann Ross-DeGrandis, Robert: Tedd meg az első lépést - bocsáss meg! Ford. Somhegyi Béláné. 1997. (átd., jav. kiad. 2006) - 59. Tariczky Mária: Mindent kegyelemből kaptam. 1997. - 60. DeGrandis, Robert: Új bevezetés a kat. karizmatikus megújulásba. Ford. Csete Lajosné. 1997. - 61. Prado Flores, José H.: Jézus tanítványainak isk-ja. Ford. Borhidi Katinka. 1997. - 62. DeGrandis, Robert-Schubert, Linda: Jöjj utánam! Ford. Szabó László. 1997. - 63. Eckstein, Hans-Joachim: Uram, taníts meg szeretni! Ford. Takács Emőke. 1997. - 64. Collins, Pat: Érlelődés a Lélekben. Ford. Sallai Gábor. 1997. - 65. Halász Piusz: Énekek éneke. 1998. - 66. Marsch, Michael: Gyógyítás. Ford. Zsigmondné Hegyháti Ágota. 1998. - 67. Dupuy Ancilotti, Jacqueline-Tiraboschi, Marisa: Bevezetés a lélekben való életbe. Ford. Hajnal Mariann. 1998. - 68. Müller, Jörg: Szorongások feloldása Istennel találkozva. Ford. Bodrogi Beáta. 1998. - 69. Barbarić, Slavko: Add nekem megsebzett szívedet! Ford. Neményi Klára. 1998. - 70. Mühlan, Eberhard: Hogyan vezet minket a Szentlélek? Ford. Bodrogi Beáta. 1998.  - 71. Prado Flores, José H.: A pusztán túl. Ford. Siskáné Draviczky Éva. 1998. - 72. Vlašić, Tomislav-Barbarić, Slavko: Szívvel imádkozzatok! Ford. Gertheis Antal. 1998. - 73. Prado Flores, José H.: Pál titka. Ford. Beke Tünde Lídia. 1998. - 74. Bognár Mária: Én fogom a kezed. 1998. - 75. DeGrandis, Robert-Schubert, Linda: Gyógyulás a szentmise erejéből. Ford. Görgey-Jolsvay Edit. 1998. - 76. Kalla Viktória: Szelíd fényekről álmodom. 1998. - 77. Cantalamessa, Raniero: Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia. Ford. Büki Pál, Csík Krisztina. 1999. - 78. Wilson, Ken-Mangan, Dave: Élet a lélekben gyermekeitek számára. Ford. Csete Lajosné. 1999. - 79. Prado Flores, José H.: Menjetek és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek! Ford. Beke Tünde Lídia. 1999. - 80. Uő: Hogyan evangelizáljuk a megkeresztelteket? Ford. uő. 1999. - 81. Katona István: Bevezetés a misztikába. 1999. - 82. Brown, Michael H.: Légy te is imaharcos! Ford. Gál Olga, Ulicsák Szilárd. 1999. - 83. Müller, Jörg: Don Camillo beszélgetései Jézussal. Ford. Harmatné Scheller Katalin. 1999. - 84. Peyret, Raymond: Marthe Robin. Ford. Váczi Zsuzsanna, Ákos Rita, Barsi Boglárka. 2000. - 85. Obereder, Ingeborg: A szeretet sugárzásában. Ford. Dóczy Mária. 2000. (2. kiad. 2005) - 86. Bovenmars, Jan G.: A Szív bibliai lelkisége. Ford. Nemessányi Lászlóné. 2001. - 87. A szívek megtérésének üzenetei, amelyeket Jézus Krisztus adott Françoise-nak. Ford. Sólyom Éva. 2001. - 88. Vlašić, Tomislav: Könyörgök nektek, hallgassatok üzeneteimre és éljétek azokat! Ford. Gertheis Antal. 2001. - 89. Usha, Mary: A gyógyulás rejtett forrásai. Ford. Simon Ernőné, Rajkai István. 2001. - 90. Berničres, Jean de Louvigny: Az Istenben elrejtett élet. Összegyűjt. Gerhardt Tersteegen. Ford. Szerb Anna. 2001. - 91. Lisieux-i Szt Teréz „Kis útja”. Vál. Klemm Nándor. 2001. - 92. Katona István: Öltsétek magatokra Krisztust! 2001. - 93. Gyógyító lelkigyakorlat. Összeáll. Katona István. 2002. - 94. Tapolyainé Bartha Gizella: Csak egy lépést mutass… 2002. - 95. Csorba Vera: Találkozás a gyógyító Jézussal. 2002. - 96. Lucie Christine naplója. Ford. Trugly Józsefné. 2003. - 97. Béky Gellért: A szeretet lelke. 2003. - 98. Main, John: A szemlélődés útja. Ford. Pál Cecília, Richter Kálmán, Scharek Edit. 2003. - 99. Usha, Mary: Adj időt a gyógyulásnak. Ford. Lovas Ferencné. 2003. - 100. Béky Gellért: Misztika ma?! 2003. - 101. Uő: Szerető Atyánk. 2003. - 102. Uő: Jézus titka. 2003. - 103. Katona István: A sziklára épített ház. 2003. - 104. Jordán Kamill: Istenem, érints meg engem! 2003. - 105. MacNutt, Francis: Gyógyítás. Ford. Tóth András. 2004. - 106. Barbarić, Slavko-Kurtović, Ljubo: Elmélkedések Mária üzeneteiről. Ford. Orbán Gábor. 2004. - 107. DeGrandis, Robert: A gyógyító szolg. kézikv-e. Ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna. 2004. - 108. Padilla, Frank: Családok a Szentlélekben. Ford. Kerek Józsefné. 2004. - 109. MacNutt, Francis: Erő a gyógyításhoz. Ford. Tóth András. 2004. - 110. Shlemon, Barbara Leahy: A válás sebeinek gyógyítása. Ford. Kerek Józsefné. 2004. - 111. Tapolyainé Bartha Gizella: Elfogadás. 2004. - 112. Kereszty Zoltán: Szemléld az Úr titkait! 2004. - 113. MacNutt, Francis: Szabadíts meg a gonosztól. Ford. Györgyi Csaba és mások. 2004. - 114. Klemm Nándor: Az Úr Jézus titkárnője. Szt Fausztina életrajza. 2005. - 115. Meyer, Joyce: Mondd el nekik: szeretem őket. Ford. Thompson Beatrix. 2005. - 116. MacNutt, Francis: A gyógyítás imája. Ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna. 2005. - 117. Bottlik Nóra: Magasságok felé. 2005. - 118. Carothers, Merlin: Mi jár az eszedben? Ford. Kerek Józsefné. 2005.  - 119. Salvucci, Raul: A gonoszlélek hatalma. Ford. Bobay Orsolya, Frivalszky Márk. 2005. - 120. McAll, Kenneth: A családfa gyógyítása. Ford. Gulyás Tamás, Fejérvári Boldizsár, Kerek Józsefné. 2006. - 121. Meyer, Joyce: Az értelem küzdőtere. Ford. Thompson Beatrix. 2006. - 122. DeGrandis, Robert: Nemzedékek gyógyítása. Ford. Törökné Sztankovics Ágnes, Dulka Erika. 2006. - 123. Alföldi M. Priszka: Az én benső utam. 2006. - 124. Carothers, Merlin: A börtöntől a dicsőségig. Ford. Tomposné Erdeős Éva. 2006. - 125. Larrańaga, Ignacio: A názáreti szegény. Ford. Pinczinger József. 2006. - 126. Katona István: Űzd el a farkasokat! 2006. - 127. Szentlélek, jöjj! Összegyűjt. Wildner Dénes. 2006. (2. kiad. 2007) - 128. Cantalamessa, Raniero: Élet Krisztusban. Ford. Szabó Tamás, Pálmay Zsuzsanna, Bobay Orsolya. 2006. - 129. Carothers, Merlin: A félelemtől a hitig. Ford. Tomposné Erdeős Éva. 2006. - 130. Kelly, Matthew: Meghívás az örömre. Ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna. 2006. - 131. McAll, Kenneth: Útmutató a családfa gyógyításához. Ford. Dulka Erika. 2006. - 132. Katona István-Kunszabó Zoltán: Meghívás az életre. 2007. - 133. Linn, Sheila Fabricant-Linn, Dennis-Linn, Matthew: Életünk méhen belüli sérüléseinek gyógyítása. Ford. Váczy Kristóf. 2007.

**

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.