🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Makó
következő 🡲

Makó, Csongrád m.: 1. esperesség a szeged-csanádi egyhm-ben. Plébániái: Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Földeák, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, ~-Belváros, ~-Újváros, Maroslele, Óföldeák, Pitvaros. - 2. Belvárosi plébánia. 1280: már létezett. 1332: Makoufolua. A törökök 1526 u. elpusztították. Lakói 1550 u. ref-ok lettek. 1656: alapították újra. Mai Szt István kir.-tp-át 1772: építették. Org-ját (2/18 m/r, op. 350.) 1901: az →Angster gyár építette. Harangjait 1815: 126 cm átm. Eberhard Henrik Bpen, 1923: 78 és 46 cm átm. a Harangművek Rt. Bpen, 1978: 67 és 1980: 97 cm átm. Gombos Lajos Őrbottyánban öntötte. A Kálvária a 18. sz. elején épült. - Anyakönyvei 1716-tól. Kegyura 1880: a csanádi pp. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., szl., ném., rum. - Filiája 2000: Makó-Bogárzó. - Plébánosai: 1816: Róka József, 1836: Makra Imre, 1867: Bódy Antal, 1884: Kun László, 1893: Henny Sebestyén, 1899: Kristóffi János, 1904: Kayser Lajos, 1917: Bezdán József, 1931: Csepregi Imre, 1954: Borsos József, 1981: Katona Pál. - Szakács József (*1915) ~i kp-t 1957. X. 23. k. biztonsági okokból 3 hétig fogva tartották. Margitics Mihály Christofert (1923-83) titokban működő papként az 1960-as évek végén 8 é. ítélték; Üzbegisztánban és Kazahsztánban raboskodott; 1975: szabadult. - 2000. XI: hozzá tartozik az 596. sz. Szt István kir. és az 1500. sz. Szt Imre cserkészcsapat. - A R.k. gr. Klebelsberg Kuno fiú polg. isk-t 1927: alapították. Államsegéllyel 1942/43: 8 tanár 4 o-ban 227, 1948: 13 tanár 418 fiút okt. 1948. VI: áll. isk. 1991: nyílt meg a Szt István Egyh. Ált. Isk., 1993: annak gimn-a és a Szt Gellért Diákotthon. - Kat. sajtója: 1932-42: Makói Kat. Tudósító, 1992: Liliom. Szerk. Meggyesi Konstantin. Megj. havonta. - 3. Csanádvezér téri Fájdalmas Anya templomigazgatóság. 1932: alapították. Lelkésze Havadi Ferenc, majd szerviták: 1939: Ángyán Fülöp, 1944: Erdei Ferenc, 1948: Váry József, 1950: Dely Péter, majd egyhm-sek: 1954: Vass József, 1960: Hamvas István, 1971: Gyulai Endre, 1972: Antal József. 1990 u. a belvárosi pléb. látja el. - 4. Újvárosi plébánia. 1256: már létezett. Tp-át Szt László kir. tit-ra sztelték. A törökök 1526 u. elpusztították. 1933: alapították újra. Mai Szt László kir-tp-át 1913: építették. Org-ját (2/14 m/r, op. 2782.) 1937: a →Rieger gyár építette. Harangjait 1924: 110, 70, 55 és 46 cm átm. Novotny Antal Temesvárott öntötte. Anyakönyvei 1934-től. - Plébánosai: Szabó Ferenc, 1967: Mádai Richárd, 2000: Nagy Ferenc. 1948: 8 tanerős r.k. ált. isk-jában 315 tanuló. - 5. G.k. parókia a v. nagyváradi, 1912: a hajdúdorogi egyhm. bpi esp. ker-ében. 1740: alapították. Istenszülő Oltalma-tp-át 1778: építették. Harangjait 1904: 83 cm átm. Hönig Frigyes Aradon, 1923: 70 cm átm. Szlezák László Bpen, 1928: 100 cm átm. Walser Ferenc Bpen öntötte. Anyakönyvei 1791-től. Kegyura 1880: a csanádi pp. Anyanyelve 1880: rutén, rum. - 1974: szórványközpont lett. Filiái 2000: Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Orosháza, Szarvas, Szentes. - Parókusai: 1740: Sáfrán Demeter, majd Pap Demeter, Kövesdi Mihály, Sarkadi Matuz, 1778: Nikolics Demeter, majd Hutza Elek. 1794: Pótsi Elek, 1800: Stankovics Péter, 1828: Pák János, 1844: Bisztray Balku Ignác, 1860: Kabay Sándor, 1863: Székely György, 1868: Kabay Sándor, 1881: Juhász György, 1889: Boros János, 1920: Toma László, 1937: Rohály Ferenc, 1958: Végseő György, 1970: Janka György. - 2000. XI: hozzá tartozik az 556. sz. Szt Miklós g.k. cserkészcsapat. - 6. ~-Bogárzó: egykori plébánia. 1941: alapították. Tp-át 1907: Páduai Szt Antal tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1958-tól. - Plébánosai: Mag Béla, 1948: Gyurkovics Béla, 1950: Szücs József, 1956: Hidas Vilmos, 1959: Borsos Ferenc, 1960: Mag Lajos, 1966: Bacsilla Sándor, 1970: Galbács Dénes. 1984 u. Makó-Belváros filiája. - Egész ~ lakói 1840: 6034 r.k., 1996 g.k., 15 g.kel., 275 ev., 9950 ref., 1160 izr., össz. 19.430; 1910: 13.751 r.k., 1392 g.k., 187 g.kel., 616 ev., 16.968 ref., 11 unit., 1928 izr., 65 egyéb vall., össz. 34.918; 1940: 15.321 r.k., 1080 g.k., 92 g.kel., 859 ev., 16.315 ref., 1881 izr., 155 egyéb vall., össz. 35.703; 1983: 9478 (Belváros), 781 (Bogárzó), 2928 (Újváros) r.k., 400 g.k., össz. 29.736; 1996: 9480 (Belváros), 2930 (Újváros) r.k., össz. 27.641. **-Janka György

Borovszky II:348. - Gerecze II:263. - CSJÉ 1980:120. - Schem. Hd. 1982:60.

Makó Lajos (Resicabánya, Ro., 1934. júl. 14.-): plébános. - A gimn-ot a bpi. Petőfi S. Gimn-ban kezdte, a székesfehérvári kisszem-ban folytatta. 1951: a bpi. isk-kból kitiltották. 1952-53: a Csatornázási Váll-nál kertész s-munkás. Az Árpád Gimn-ban 1955: éretts. A teol-t Szegeden kezdte, 1956: Au-ba menekült, a teol-t 1958-63: Bécsben fejezte be. 1962. VI. 29: buffalói (USA, N.Y.) egyhm-sként pappá szent. Kp. volt Niagara Falls-ban, Buffalóban, Jamestown-ban, Dunkirk-ben (N.Y.). Közben 1972. VI. 1: székesfehérvári egyhm-s lett, kinevezték pilisszántói plnossá, de nem kapott vízumot. Az USÁ-ból 1977: visszatért Au-ba. 1979. X. 1: Bécsben kp., 1980. IX. 1: Leopoldsdorf (Bécs mellett) plnosa. 1981. IX. 1: bécsi egyhm-s. 1990. IX. 1: Bécsben nyugdíjas. s.k.

Makó Pál, kerekgedei, SJ (Jászapáti, Jász ker., 1724. júl. 11.-Buda, 1793. aug. 18.): apát, kanonok. - Trencsénben 1741. X. 20: lépett a JT-ba. 1755: Grácban pappá szent., utolsó fog-át 1759. II. 2: tette. A fil. dr-aként tanár az ungvári és a nagyszombati gimn-ban, majd 1763: a Theresianumban, egyidejűleg a bécsi egy-en is oktatott. 1773: Bécsben részt vett a →Ratio Educationis munkálataiban, 1777: a Nagyszombatból Budára helyezett egy. tanára, 1777-84: és 1785-93: bélai apátként a bölcs. kar ig-ja. ~ állította fel a Iustitutum Geometriumot, mely az első civil mérnökképző volt. Katedráját a Pestre helyezés után is megtartotta. A JT föloszlatása után 1781: váci knk., verseket is írt. Bécsben elkészítette az egy. bölcsészettud. kar alapvető korszerű logika, fiz., metafiz. tankv-eit, fiz. témájú tanulm-ait. A m. mat. tud. egyik úttörője; nem csupán egy. tankv-ei figyelemreméltóak, hanem az 1777. évi Ratio Educationis nyomán készített népisk. és középisk. számtankv-ei is, ezeket 1778-1848: számtalan kiadásban használták. Az ismeretterjesztő-népszerűsítő m. nyelvtud-ban és földr. szakirod-ban is maradandót alkotott. - Fm: Carminum libri tres. Nagyszombat, 1764. - Compendiaria logicae institutio. Bécs, 1759. - Compendiaria metaphysicae institutio. Uo., 1761. - Compendiaria physicae institutio. 1-2. köt. Uo., 1762-63. - Compendiaria matheseos institutio. Uo., 1764. - De aritmeticis et geometricis aequationum resolutionibus. Uo., 1770. - Physikalische Abhandlung vom Nordlichte. Uo., 1773. - Sätze aus dem Gleichgewichte der Körper, aus der Maschinenlehre und aus dem Wasserbau. Uo., 1773. - Dissertationes physicae. Uo., 1781. - A mennykőnek mivoltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés. Pozsony-Kassa, 1781. - Elegiacon auctum et emendatum. Buda, 1780. - Descriptio provinciae Moxitarum in regno Peruano. Uo., 1791. - Brevis institutionum linguae ungaricae adumbratio. Uo., 1792. M.I.-88

Sommervogel V:388. - Szinnyei VIII:429. (*júl. 17.) - Schem. Vac. 1910:19. - Chobot I:63; II:833. (*júl. 17.) - Mat. és Fiz. Lapok 1929:36. sz. (Sárközy Pál: Kerekgedei Makó Pál élete és mat. működése) - Szentpétery 1935:704. - JTÉ 1942:1130. (*júl. 11.) - Kofler Károly-Vekerdi László: Fejezetek a mat. tört-éből. Bp., 1964. - Zemplén Jolán: A mo-i fiz. tört. a XVIII. sz-ban. Uo., 1964. - Szénássy Barna: A mo-i mat. tört. Uo., 1974:344.

Makó Rozália Szalézia, KN (Tiszadada, Szabolcs vm., 1925. okt. 9.-Kóka, 1994. jan. 4.): szerzetesnő. - Zsámbékon, 1948. VIII. 1: lépett a kongr-ba, fog-át 1958. XII. 8: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni, majd egy miskolci szoc. otthonban betegápoló főnővér. Innen 1980: nyugdíjazták. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.