🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Majthényi
következő 🡲

Majthényi Ádám Imre, kesselőkeői, br. (Szenic, Nyitra vm., 1694. ápr. 16.-Bécs, 1743. aug. 24.): fölszentelt püspök. - A teol-t Nagyszombatban 1716: végezte. 1719. III. 4: pappá szent., VIII. 2: Cséven plnos. 1721: szepesi, 1728. VI. 1: pozsonyi, 1731. I. 2: esztergomi knk. 1734. V. 27: nyitrai, 1737. XII. 22: szegyh. főesp. és szentgyörgymezei prép., 1741. V. 29: c. eszbói fszt. pp., Esterházy érs. spp-e és helynöke, 1743. I. 9: nagyprép. T.E.

Schem. Strig. 1859:4. (6.) - Nagy VII:258. - Némethy 1894:760. - Kollányi 1900:342. - Ritzler-Sefrin VI:210.

Majthényi Adolf, kesselőkeői (Novák, Nyitra vm., 1814. jún. 10.-Esztergom, 1871. máj. 14.): kanonok, rektor. - Pozsonyban éretts. Fil-t és teol-t 1830-tól Nagyszombatban hallg., 1835: a pesti egy-en kánonjogot végzett. 1837. VI. 18: pappá szent. Udvardon, 1839: Naszvadon kp. 1840: érs. szertartó, levtáros. 1844. V. 5: Udvard plnosa. 1861. III. 18: pozsonyi, IV. 22: esztergomi knk., a Pázmáneum rektora. 1864: visszatért Esztergomba, 1866: pécsváradi apát, 1869. IX. 15: sasvári főesp. lett. - M: Album cleri dioecesis Strigoniensis... (Az 1868: élő esztergom-megyés papok életrajzai.) Kz. a prím. levtárban. 88

Zelliger 1893:313. - Némethy 1894:760. - Kollányi 1900:481. - Szinnyei VIII:399.

Majthényi Antal, kesseleökeői (Bisztriczény, Bars vm., 1780. ápr. 4.-Nagyszombat, 1856. dec. 19.): fölszentelt püspök. - A bölcs-et és a teol-t 3 é. Pozsonyban, a 4. é. Nagyszombatban végezte, 1803. III. 24: pappá szent., gyerki, 1808: nagyszombati kp., 1810. III. 2: kőhídgyarmati plnos és Bars vm. táblabírája. 1825. IV. 7: esztergomi knk., 1830. IX. 28: komáromi főesp., 1840. XII. 14: centuriai fszt. pp., 1850. I. 7: nagyprép., Kopácsy prím. spp-e Nagyszombatban és madocsai apát. T.E.

Religio 1856:52. sz. - Schem. Strig. 1859:6. (24.) - Nagy VII:263. - Némethy 1894:760. (*Bisztricsán) - Kollányi 1900:444. (*Bisztricza, de ilyen helynév akkor csak Zalában volt, vsz. a barsi Bisztriczény elírása!) - Ritzler-Sefrin VII:145.

Majthényi László, kesselkői (Kesselkő vára, Nyitra vm., 1576-Kesselkő vára, 1623): címzetes püspök. - M. László zólyomi főkapitány fia. Bécsi diákévei alatt katolizált, 1601 végén mint óbudai prép. érkezett Rómába, ahol teol-t tanult. Betegsége miatt 1604. II. 28: hazatért. Kutassy érs. 1603: pozsonyi knk-ká tette. 1608: lemondott a knkságról, a kir. kinevezte szerémi pp-ké, amit V. Pál p. 1616. V. 18: megerősített. 1608. VI. 12: egri nagyprép., 1619: sági prép., IX: az egri kápt. jászói székhelyéről Bethlen hajdúi elől mezítláb menekült Kassára, ahol azok elfogták, s csak 15 ezer tallérért engedték szabadon (→kassai vértanúk). 1621: lemondott az egri nagyprépságról, Pázmány 1622. II. 22: esztergomi knk-ká nevezte ki; betegsége miatt ~ még ez évben lemondott javadalmairól, és Kesselkő várában telepedett le. - Utóda a szerémi c-en 1624. IX. 22: Nagyfalvy Gergely. T.E.

LBE:491 A. - Nagy VII:258. (előneve nováki, 1607: pp.) - Schem. Agr. 1868:34. (1616: egri nagyprép.) - Gams 1873:379. - Kollányi 1900:224. (1602: 20 é., de 1623: 47 é.; 1603-08: pozsonyi knk.) - Schem. B-D-S. 1900:51. (41.) - AEET IV:193. - Eubel IV:317. - Veress II:12; 1941:363. - Gašić 1944:66. (†Novák, Hédervár m.)

Majthényi László, kesselkeői, br. (Bp., 1890. márc. 13.-Bp., 1961. okt. 26.): földbirtokos, politikus. - A bpi piar. gimn-ban éretts., 1908-12: a bpi tudegy-en jogot végzett. 1915-16: az 1. huszárezred katonája, 1914-18: a főrendiház tagja. Mo. földarabolása után részt vett a felvidéki pártok szervezésében, 1925: a M. Nemz. Párt kékkői járásának aleln., 1931: az Orsz. Kerszoc. Párt lévai helyi, majd körzeti eln., 1932: az orsz. eln. tanács tagja, 1935: egyik kezdeményezője a m. pártok egyesítésének, 1936: az Egyesült M. Párt eln. tanácsának tagja, a csehszl. M. Népszöv. Liga aleln. 1937: a pozsonyi népszöv. kisebbségi kongressz-on az egyik m. küldött. 1938. XI: az Egyesült M. Párt Bars és Hont vm. tagozatának eln., a lévai járás min. biztosa. 1939-45: a felsőház tagja, a M. Élet Pártja bars-honti szervezetének örökös tb. eln. A szolnoki gőzfűrészüzem és a favágó kft. társtulajdonosa. - Írásai: pozsonyi Híradó, Prágai M. Hírlap, Bars, Fáklya. 88

Ker. m. közél. alm. II:647. - Ogy. alm. 1940:577. Arck. - Gudenus II:249.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.